2016-12-01, Komunikat

INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI TOSZECKA 86-96 ORAZ SOKOŁA 4 O ZMIANIE DATY TERMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZEGLĄDU 5-LETNIEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z DNIA 6.12.2016 NA DZIEŃ 8.12.2016 . OSOBY DLA KTÓRYCH TERMIN 6.12.2016 BYŁ TERMINEM  BARDZIEJ DOGODNY ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO W CELU JEGO POTWIERDZENIA POD NR TEL. 728-927-262/260

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267