2017-01-03, Nowa taryfa dla ciepła

Nowa taryfa dla ciepła

Za Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. została wprowadzona do stosowania nowa Taryfa dla ciepła, zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.49.(14).2016.240.XIV.RZ z dnia 15 grudnia 2016 r.

Nowa taryfa cen ciepła od 01.01.2017 r


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267