2017-01-03, Zmiana cen wody i odprowadzania ścieków

 
Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą zmiany cen wody i odprowadzania ścieków przekazaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
Na podstawie art. 24 pkt. 5 oraz pkt. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858) od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Zbrosławice obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

1.Cena za 1 m³ dostarczonej wody.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto
1 Gospodarstwa domowe 4,46 4,82
2 Przemysł i pozostali odbiorcy 4,61 4,98

2. Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto
1 Wszyscy odbiorcy usług 6,27 6,77

Cena za dostarczenie 1 m3 wody i odprowadzenie ścieków od dnia 01.01.2017 r. wynosi 11,59 zł


 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267