2017-06-05, Walne Zgromadzenie 2017

Szanowni Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”,

poniżej przedstawiamy zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz dokumenty sprawozdawcze, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 27.06.2017 r. o godzinie 16.30 w  Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach przy ul. Orląt Śląskich 25:

Zawiadomienie o WZ w 2017 r

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2016 r.

Sprawozdanie finansowe za 2016 r

Sprawozdanie z działalności spółdzielni za 2016 r.

Informacja w sprawie wykonania wniosków polustracyjnych

Wnioski polustracyjne za okres 2013-2016

projekty uchwał na Walne Zgromadzenie 2017

 


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267