2017-06-13, Harmonogram odczytu wodomierzy

Harmonogram odczytu wodomierzy

 

28.06.2017 (środa)

29.06.2017 (czwartek) 30.06.2017 (piątek)

Godziny

Sokoła 4, Toszecka 94, 96

Toszecka 90, 92

Toszecka 86, 88

16.00-20.00

Sztabu Powstańczego

27, 29, 31, 33

Sztabu Powstańczego

9, 11, 13, 15, 25

Sztabu Powstańczego

1, 3, 5, 7

Sztabu Powstańczego 16-20

Sztabu Powstańczego 17-23

Batalionu Kosynierów 2-8

Sztabu Powstańczego 58-62

Batalionu Kosynierów 1-7

Batalionu Kosynierów 12-18

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem rozliczania kosztów dostawy wody i odbioru ścieków oraz pobierania opłat z tego tytułu w przypadku braku odczytu wodomierzy mieszkaniowych lub braku zawiadomienia o wartości wskazań tych wodomierzy, za podstawę do rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków za okres rozliczeniowy przyjmuje się zryczałtowaną normę zużycia wody w ilości 13m3 na osobę, z czego 7mstanowi woda zimna, a 6mstanowi woda zimna do podgrzania.

UWAGA!!! Stany wodomierzy można podać telefonicznie (728 927 260), drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Spółdzielni, ale pod warunkiem, że poprzedni odczyt dokonany został w mieszkaniu przez służby Spółdzielni.


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267