2017-09-07, Zmiana Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz ustalanie opłat za centralne ogrzewanie lokali i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” w Gliwicach

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.08.2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 22/2017 w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz ustalanie opłat za centralne ogrzewanie lokali i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” w Gliwicach. Pełen tekst zmienionego regulaminu (Regulamin nr 2) znajduje się w zakładce akty prawne/regulaminy i będzie miał zastosowanie do kolejnego okresu rozliczeniowego tj. okresu 01.10.2017 r. – 31.08.2018 r. Rozliczenie kosztów ciepła za okres 2016/2017 zostanie wykonane wg dotychczasowych zasad (Regulamin nr 1)


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267