2017-12-12, Ostatnie terminy wymiany wodomierzy .

Ostatnie terminy wymiany wodomierzy 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Szobiszowice informuje że w dniach 16.12.2017r oraz 18.12.2017r.
przeprowadzone zostaną uzupełniające wymiany wodomierzy , w lokalach mieszkalnych
nie udostępnionych we wcześniejszych terminach .
Adres Data wymiany Godzina wymiany
Toszecka 86 16.12.2017 10.00 – 11.30
Toszecka 88 16.12.2017 11.30 – 12.30
Toszecka 92 16.12.2017 10.00 – 11.30
Toszecka 94 16.12.2017 11.30 – 12.30
Toszecka 96 16.12.2017 12.00 – 13.30
Sokoła 4 16.12.2017 10.30 – 12.00
Sztabu Powstańczego 5,11 18.12.2017 18.00 – 18.30
Sztabu Powstańczego 17 18.12.2017 15.00 – 16.00
Sztabu Powstańczego 21,23 18.12.2017 16.00 – 18.00
Sztabu Powstanczego 25,27 18.12.2017 15.00 – 17.00
Sztabu Powstańczego 29,31 18.12.2017 17.00 – 18.30
Sztabu Powstańczego 33 18.12.2017 18.00 – 18.30
Sztabu Powstańczego 16 18.12.2017 15.00 – 16.00
Sztabu Powstańczego 18,20 18.12.2017 16.00 – 17.00
Sztabu Powstańczego 58 18.12.2017 17.00 – 18.00
Batalionu Kosynierów 2 18.12.2017 15.00 – 15.45
Batalionu Kosynierów 4,6 18.12.2017 15.45 – 17.30
Batalionu Kosynierów 8 18.12.2017 15.00 – 16.30
Batalionu Kosynierów 12 18.12.2017 16.30 – 17.30
Batalionu Kosynierów 1,3 18.12.2017 17.30 – 18.15
Batalionu Kosynierów 5,7 18.12.2017 18.15 – 19.00

Prosimy  mieszkańców  o udostępnienie lokali mieszkalnych  w powyższych terminach  oraz umożliwienie łatwego dostępu do wodomierzy  tj. odsunięcie  przedmiotów uniemożliwiających swobodny dostęp podczas wymiany .

SM Szobiszowice   728-927-260/262  w godzinach 7.00-15.00 pn-czw. oraz 7.00-13.00 pt.


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267