2018-01-05, Podwyżka cen ciepła przez PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Podwyżka cen ciepła przez PEC-Gliwice Sp. z o.o.

Szanowni mieszkańcy,

uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o wprowadziło do stosowania od dnia 01.01.2018 r. nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.46.(6). 2017.240.XV.MMi1 z dnia 15 grudnia 2017r. Nowa taryfa dostępna jest na stronie:

http://www.pec.gliwice.pl/aktualnosci/informujemy-ze-od-01012018-r-nastepuje-zmiana-taryfy-dla-ciepla

Średnio ceny ciepła wzrosły o około 5% w stosunku do poprzednich cen. Zaliczki ustalone w indywidualnych rozliczeniach kosztów c.o. nie ulegają zmianie, a Spółdzielnia nie przewiduje ich podniesienia w najbliższym czasie. Niemniej jednak przypominamy, że na indywidualny wniosek każdego z mieszkańców zaliczka ta może zostać ustalona na poziomie wyższym, co może zapobiec wystąpieniu niedopłaty przy rozliczeniu kosztów ciepła w 2018 r.

Informacja dla mieszkańców o podwyżce cieopła przez PEC_2018

wyciag_z_taryfy_od_01.01.2018_r


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267