2018-01-08, Podwyżka opłat za wywóz śmieci

Podwyżka opłat za wywóz śmieci od dnia 01.04.2018 r.

Uprzejmie informujemy, że na grudniowej sesji Rady Miasta Gliwice, radni podjęli uchwałę w sprawie podwyżki od dnia 01.04.2018 r. stawek opłat za wywóz odpadów. Podwyżka wynosi około 20% w przypadku segregowania odpadów i aż 150% w razie odbioru odpadów, które nie zostały  posegregowane, dlatego przypominamy o obowiązku sortowania śmieci w naszych zasobach:

http://szobiszowice.pl/wp-content/uploads/segregacja-%C5%9Bmieci-skan-uloyki.jpg

segregacja śmieci - ulotka

Zdajemy sobie sprawę, że ciężko jest zmienić przyzwyczajenia, jednak obecnie za brak segregacji, opłaty za wywóz odpadów zdają się być swoistą karą, za którą zapłacą wszyscy mieszkańcy, dlatego gorąco zachęcamy do sortowania śmieci w mieszkaniach. W ten sposób możemy pokazać, że zależy nam na ochronie środowiska, w którym żyjemy. Jednocześnie przypominamy, że dla firmy odbierającej, ze względu na posiadany sprzęt, znacznie łatwiej jest rozdzielić plastiki, papier i szkło (które faktycznie odbierane są razem, co nie zaprzecza idei segregacji) od odpadów biodegradowalnych i zmieszanych. Przecież zarówno plastik, papier, metal jak i szkło mogą zostać ponownie wykorzystane, w przeciwieństwie do pozostałych odpadów. Poniżej przedstawiamy nowe stawki.

Z całym artykułem można zapoznać się na stronie:

https://gliwice.eu/de/node/30272


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267