2018-01-12, informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 02.01.2018 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” przedstawia informację o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 02.01.2018 r.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w następujących sprawach:

  • Uchwała nr 1/2018

w sprawie zmiany Statutu  Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

(za: 40; przeciw: 9; wstrzymało się: 1)

  • Uchwała nr 2/2018

w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2018/2019

(za: 43; przeciw: 4; wstrzymało się: 4)


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267