2018-05-18, Materiały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 05.06.2018 r.

Informujemy, że projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdania i pozostałe dokumenty dotyczące posiedzenia Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w Gliwicach od dnia 21.05.2018r. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z w/w dokumentami w godzinach pracy Spółdzielni. Ponadto w/w dokumenty dostępne będą dla Członków Spółdzielni poprzez platformę www.e-kartoteka.pl po zalogowaniu. Zachęcamy do wcześniejszego zapoznanie się z dokumentami, a osoby, które jeszcze tego nie zrobiły do założenia konta na platformie e-kartoteka w celu sprawnego procedowania podczas obrad.

 


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267