2018-06-15, Odczyty wodomierzy

Szanowni Mieszkańcy,

 

w związku z funkcjonowaniem  systemu zdalnego odczytu, wodomierze lokalowe zostaną odczytane zgodnie z obowiązującym Regulaminem rozliczania kosztów dostawy wody i odbioru ścieków oraz pobierania opłat z tego tytułu w SM „Szobiszowice” w Gliwicach w dniu 30 czerwca 2018 r.


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267