2018-12-05, Zmiana regulaminu rozliczania kosztów ciepła

Uprzejmie informujemy, że na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 24/2018 z dnia 27.11.2018 r. zmianie ulega Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz ustalanie opłat za centralne ogrzewanie lokali i podgrzewanie wody. Zmiany obowiązują od dnia 01.01.2019 r. i dotyczą rozliczania kosztów ciepła na cele podgrzania wody.


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267