2019-06-26, Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 04.06.2019 r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” przedstawia informację o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 04.06.2019r.:

 • Uchwała nr 1/2019

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022
(głosy za: 66 ; przeciw: 0 ; wstrzymujące: 0)

 • Uchwała nr 2/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok
(głosy za: 70 ; przeciw: 0 ; wstrzymujące: 3)

 • Uchwała nr 3/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
(głosy za: 74 ; przeciw: 0 ; wstrzymujące: 0)

 • Uchwała nr 4/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” za 2018 rok
(głosy za: 72 ; przeciw: 0 ; wstrzymujące: 3)

 • Uchwała nr 5/2019

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Miszczykowi
(głosy za: 72 ; przeciw: 1 ; wstrzymujące: 0)

 • Uchwała nr 6/2019

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych Panu Jerzemu Mateli
(głosy za: 70 ; przeciw: 3 ; wstrzymujące: 2)

 • Uchwała nr 7/2019

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównej Księgowej Pani Czesławie Olszewskiej
(głosy za: 70 ; przeciw: 0 ; wstrzymujące: 3)

 • Uchwała nr 8/2019

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównej Księgowej Pani Jadwidze Sieczkowskiej
(głosy za: 73 ; przeciw: 0 ; wstrzymujące: 0)

 • Uchwała nr 9/2019

w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018 w kwocie:

 1. 151 294,36 zł na zasilenie funduszu remontowego
 2. 50 431,45 zł na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości budynkowych
 3. 39 130,93 zł na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych
  (głosy za: 68 ; przeciw: 0 ; wstrzymujące: 0)
 • Uchwała nr 10/2019
  w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w kwocie 1 000 000 zł
  (głosy za: 62; przeciw: 4; wstrzymujące: 1)
 • Uchwała nr 11/2019

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2019
(głosy za: 38 ; przeciw: 34 ; wstrzymujące: 0)

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru firmy Śląska Firma Auditingu i Doradztwa „AUDIT” Sp. z o.o. do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” w Gliwicach za rok 2019

 • Uchwała nr 12/2019

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022

W wyniku głosowania do Rady Nadzorczej zostały wybrane następujące osoby:

Roman Bogucki                ilość uzyskanych głosów – 46

Maria Czupryńska            ilość uzyskanych głosów – 33

Piotr Kłos                           ilość uzyskanych głosów – 42

Anna Nalepka                   ilość uzyskanych głosów – 52

Stanisław Pawłowski       ilość uzyskanych głosów – 44


 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267