Regulaminy

Regulamin Organizacji i Przeprowadzania Przetargów na Roboty Budowlane, Usługi i Dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE w Gliwicach
Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE
Regulamin korzystania z systemu e-kartoteka w Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE
Regulamin używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE w Gliwicach
  1. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz ustalanie opłat za centralne ogrzewanie lokali i podgrzewanie wody.
  2. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali_obowiązujący od 01.09.2021 r.
Regulamin rozliczania kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Regulamin najmu i korzystania z pomieszczeń wspólnego użytku w nieruchomościach SM „Szobiszowice
Regulamin określający obowiązki spółdzielni i użytkowników w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”
Zasady dostępu i korzystania z portalu ISTA CONNECT w Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”
Regulamin korzystania z parkingu przy ulicy Bernardyńskiej w Gliwicach przynależnego do budynku Batalionu Kosynierów 1-7
Regulamin korzystania z parkingu przynależnego do budynku Sztabu Powstańczego 58-62
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267