Regulaminy

 

 

Regulamin Organizacji i Przeprowadzania Przetargów na Roboty Budowlane, Usługi i Dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE w Gliwicach

Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE

Regulamin korzystania z systemu e-kartoteka w Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE

Regulamin używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE w Gliwicach

1. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz ustalanie opłat za centralne ogrzewanie lokali i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE obowiązujący od dnia 01.10.2017 r. do dnia 31.08.2018 r.

2.Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz ustalanie opłat za centralne ogrzewanie lokali i podgrzewanie wody obowiązujący od dnia 01.09.2018 r.

Regulamin rozliczania kosztów dostawy kosztów dostawy wody i odbioru ścieków oraz pobierania opłat z tego tytułu

Regulamin najmu i korzystania z pomieszczeń wspólnego użytku w nieruchomościach SM „Szobiszowice

Regulamin określający obowiązki spółdzielni i użytkowników w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267