Statut

 

1. Statut_uwierzytelniony odpis 26.04.2018 r

2. Statut_uwierzytelniony odpis 27.09.2016 r

3. Propozycje zmiany Statutu w 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Spółdzielni zakończył wstępne prace nad projektem zmian Statutu Spółdzielni.  Ze względu na liczne poprawki i zmiany wprowadzone w poprzednich latach oraz zalecenia przekazane przez lustratora należało uporządkować numerację Statutu, poprawić oczywiste błędy i pomyłki. Brzmienie niektórych przepisów Statutu należało dostosować do brzmienia przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W poprzednim biuletynie informacyjnym powiadamialiśmy mieszkańców o możliwości zapoznania się z tekstem Statutu wraz z proponowanymi zmianami. Obecny projekt to efekt konsultacji z radcą prawnym oraz członkami Rady Nadzorczej. Poza wyżej wymienionymi zmianami, najważniejsze zmiany w tekście projektu najważniejszego aktu prawnego Naszej Spółdzielni to:

  • ·               Uporządkowanie przedmiotu działalności Spółdzielni,

Usunięto rodzaje działalności, których Spółdzielnia nie prowadzi np. działalność na rynku kapitałowym, świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz uszczegółowiono obecnie prowadzoną działalność poprzez przytoczenie numeracji PKD.

  •                 Możliwość uczestniczenia w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia przez przedstawiciela – pełnomocnika,

Ta zmiana jest możliwa od 2011 r., kiedy to  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Ustawę o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (DzU 2011 r., nr 106 poz. 622). Często zdarza się, że z przyczyn osobistych członkowie nie mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, po zmianie każdy będzie mógł udzielić pełnomocnictwa małżonkowi, komuś z rodziny lub innej zaufanej osobie. Wzór pełnomocnictwa dostępny będzie na naszej stronie internetowej.

  • ·                    Obowiązek ogłaszania przetargów również na stronie internetowej Spółdzielni,

W związku z funkcjonowaniem od 2014 r. strony internetowej Spółdzielni, taka zmiana wydaje się naturalna i ma na celu ułatwienie funkcjonowania Spółdzielni.

  •                     Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej przynajmniej na 10 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia,

Podobnie jak w większości wyborów, kandydatów do organów Spółdzielni powinno się poznać wcześniej. W ten sposób każdy członek ma możliwość wcześniejszego uzyskania kilku istotnych informacji na temat kandydatów, chociażby w celu ich weryfikacji. O wyborach do Rady Nadzorczej każdy członek dowiaduje się w zawiadomieniu doręczanym na co najmniej 21 dni przed posiedzeniem.

  • ·                    Zmiana trybu wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zbycie działki drogowej o nr ewidencyjnym 1972 i powierzchni 1302 m2, ul. Sztabu Powstańczego od nr 16 do 33 poprzez uzyskanie większości kwalifikowanej 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267