Kontakt

Godziny pracy Spółdzielni:


Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 17:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 13:00

 

Kontakt


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice”
ul. Sztabu Powstańczego 3
44-100 Gliwice

tel. 32/ 332 52 68

e- mail: sekretariat@szobiszowice.pl

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informujemy, że ze względu na brak możliwości weryfikacji danych osób przesyłających korespondencję do Spółdzielni drogą elektroniczną, w razie żądania uzyskania odpowiedzi na wnioski i pisma, prosimy o zachowanie zwykłej formy pisemnej. Adres e-mail zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni służy przede wszystkim do korespondencji z instytucjami i przedsiębiorstwami. Otrzymywane na w/w adres e-mail przez członków Spółdzielni, wnioski i zapytania mogą pozostać bez odpowiedzi i bez nadania urzędowego biegu.

 

Kontakt Bezpośredni Do Komórek Organizacyjnych:


Dział Członkowsko – Mieszkaniowy tel. 32/ 332 52 68, sekretariat@szobiszowice.pl

 • Udzielanie informacji w sprawach członkowsko-mieszkaniowych
 • Przyjmowanie w poczet członków Spółdzielni osób, które nabyły spółdzielcze prawo do lokalu lub współmałżonków nie będących członkiem Spółdzielni, skreślanie z rejestru członków
 • Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa do lokalu

Administracja tel. 728 927 260, administracja@szobiszowice.pl

 • Przyjmowanie od mieszkańców wszelkich zgłoszeń dotyczących awarii, usterek
  i innych nieprawidłowości w zasobach Spółdzielni, prowadzenie ewidencji tych zgłoszeń oraz sposobu i terminu ich usuwania,
 • Sprawy czystości i porządku na osiedlu,
 • Sprawy zieleni osiedlowej,
 • Place zabaw

Dział Techniczny tel. 728 927 262

 • Nadzór bieżący nad prawidłowym przebiegiem i jakością prac remontowo-modernizacyjnych

Dział Opłat Czynszowych  tel. 728 927 263, ksiegowosc@szobiszowice.pl

 • Naliczenie i ewidencja opłat za używanie lokali mieszkalnych,
 • Windykacja należności 
 • Udzielanie informacji w sprawie wysokości opłat, zadłużenia i możliwości uzyskania dodatków mieszkaniowych

Inspektor Nadzoru tel. 728 927 267

 

Telefony dyżurne


w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz po godzinach urzędowania Spółdzielni awarie należy zgłaszać pod następujące numery telefonów:

Elektryczne 500 102 976
Instalacje: wod-kan, co, ccw, gaz 501 652 706
Domofony 32 242 11 75, 500 102 976
Dźwigi 796 180 460
Azart, TVK IMPERIUM 32 301 40 00, 215 282 74

 

Telefony alarmowe


Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie 999
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Wod-Kan 994
Straż Miejska 986
Komisariat II Policji w Gliwicach (32)3369200

STRAŻ MIEJSKA

Dzielnicowymi rejonu dla ul. Toszeckiej i Sokoła są:

Agata Łabuszewska -Turlej (numer służbowy 17)

Dariusz Gutowski (numer służbowy 12)

Dzielnicowymi rejonu dla ul. Sztabu Powstańczego i Batalionu Kosynierów są:

Elżbieta Żemełko (numer służbowy 41)

Konrad Hecht (numer służbowy 81)

Kontakt:

Pod numerem (32) 231-69-55 lub 986

e-mail: sekretariat@smgliwice.pl

POLICJA

Dzielnicowym rejonu dla ul. Toszeckiej i Sokoła jest:

asp. Marian Horobiec

Dzielnicowym rejonu dla ul. Sztabu Powstańczego i Batalionu Kosynierów jest:

asp. Tomasz Lebok

KONTAKT:

Pod numerem (32) 239-02-27 lub 997

e-mail:  komisariat2@gliwice.slaska.policja.gov.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267