2016-11-09, Harmonogram Przeglądów Kominiarskich

Nieruchomość Data przeglądu  godz.
Toszecka 90,92,94,96 14.11.2016 14.30 – 19.00
Sokoła 4 14.11.2016 14.30 – 17.30
Toszecka 88 14.11.2016 17.00 – 19.00
Toszecka 86 14.11.2016 17.30 – 19.30
Sztabu Powstańczego 16,18,20,17,19,21,23 15.11.2016 14.30 – 19.00
Sztabu Powtańczego 25,27,29,31,33 15.11.2016 14.30 – 19.00
Batalionu Kosynierów 2,4,6,8,12,14,16,18 16.11.2016 14.30 – 19.00
Sztabu Powstańczego 9,11,13,15 17.11.2016 14.30 – 19.00
Sztabu Powstanczego 1,3,5,7 17.11.2016 14.30 – 19.00
Sztabu Powstańczego 58,60,62 18.11.2016 14.30 – 19.00
Batalionu Kosynierów 1,3,5,7 18.11.2016 16.30 – 19.00

Prosimy wszystkich mieszkańców o udostępnienie lokali mieszkalnych w powyższych terminach w celu przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego .

W celu precyzyjnego umówienia się na kontrolę prosimy o kontakt z Zakładem Kominiarskim pod numerem telefonu

tel: 32/285-73-08 w godzinach 9.00 – 14.00 pn-pt.  lub SM Szobiszowice pod numerem telefonu 728-927-260 w godzinach 7.00-15.00 pn-czw. oraz 7.00-13.00 pt.

2016-10-28, Komunikat

Komunikat

Informujemy, że w dniu 31.10.2016r. Spółdzielnia będzie nieczynne.

Awarie proszę zgłaszać na poniższe numery telefonów:

 • Domofony, szlabany, instalacja elektryczna 32/242-11-75, 500-102-976, 501-305-744
 • Dźwigi 796-180-460
 • Telewizja 32/301-40-00
 • Instalacje wod-kan, co, ccw, gaz 501-652-706

2016-10-20, Zgłoszenie poprawki do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

Szanowni Członkowie,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” w Gliwicach informuje, że została zgłoszona poprawka do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Kierunków Rozwoju Działalności Spółdzielni na lata 2017-2023. Działając na podstawie art. 83 ust. 13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Zarząd przygotował projekt uchwały w sprawie przyjęcia poprawki, która będzie przedmiotem głosowania przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia Kierunków Rozwoju Działalności Spółdzielni na lata 2017-2023.


 

2016-10-07, Terminy odczytu podzielników

Adres I termin godz II termin godz
Sztabu Powstańczego 1,3,5,7,9   04.10. 2016     16.00 – 20.00    17.10.2016    16.30 – 18.30  
Sztabu Powstanczego 11,13,15 05.10. 2016 15.30.- 18.00 17.10.2016 16.30 – 18.30
Sztabu Powstańczego 16,18,20 05.10. 2016 18.00 – 20.00 17.10.2016 16.30 – 18.30
Sokoła 4 07.10. 2016 16.00 – 18.00 17.10.2016 16.30 – 18.30
Batalionu Kosynierów 12,14,16,18  07.10. 2016 18.00 – 20.00 17.10.2016 18.30 – 20.00
Batalionu Kosynierów  1,3,5,7 10.10.2016 18.00 – 20.00 17.10.2016 18.00 – 20.00
Batalionu Kosynierów  2,4,6,8 10.10.2016 18.00 – 20.00 19.10.2016 18.00 – 20.00
Sztabu Powstańczego 25,27,29,31,33 11.10.2016 16.00 – 20.00 19.10.2016 15.00 – 17.00
Toszecka 86,88,90 12.10.2016 16.00 – 20.00 19.10.2016 15.00 – 17.00
Toszecka 92,94,96 14.10.2016 16.00 – 20.00 19.10.2016 15.00 – 17.00

 

2016-10-03, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w Gliwicach działając na podstawie § 94 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu 25.10.2016r. o godz. 1630

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach przy ul. Orląt Śląskich 25

Proponowany porządek obrad :

1.     Otwarcie obrad.

2.     Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

3.     Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

4.     Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

5.     Przyjęcie porządku obrad.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zbycie na rzecz Gminy Gliwice nieruchomości stanowiącej działkę drogową Spółdzielni o numerze ewidencyjnym 1972, obręb Szobiszowice i powierzchni 1302 m2.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kierunków Rozwoju Działalności Spółdzielni na lata 2017-2023.

8.      Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą prowadzone zgodnie z obowiązującym Statutem Spółdzielni, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 88367. Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w Gliwicach od dnia 12.10.2016r. Członkowie Spółdzielni mają prawo  do zapoznania się z w/w dokumentami w godzinach pracy Spółdzielni.

Osoby uczestniczące w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym członkowie Spółdzielni, pełnomocnicy członków oraz zaproszeni goście proszeni są o podpisanie listy obecności przed wejściem na salę obrad, w tym celu prosimy o zabranie dowodów osobistych, które umożliwią sprawną identyfikację. Mandaty wydawane będą po podpisaniu listy obecności i nadaniu na mandacie kolejnego numeru.

Członek Spółdzielni może brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, osoby ubezwłasnowolnione lub małoletnie przez swojego przedstawiciela ustawowego, a osoby prawne przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednej osoby.

                                                                                                                                       Zarząd
                                                                                                                          
Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                                                                 
„Szobiszowice”

 


 

2016-09-15, Ankiety w sprawie planów remontowych budynków ze wsparciem środków UE

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

poniżej przedstawiamy wyniki ankiet, jakie zostały przeprowadzone w 8 budynkach znajdujących się na osiedlu im. Powstańców Śląskich.

 

 

Wyniki ankiety przeprowadzonej w sprawie planów remontowych budynków ze wsparciem środków UE

 

Przygotowano ankiety dla:

532

mieszkańców

 

 

 

 

 

 

 

W głosowaniu wzięło udział:

148

mieszkańców

 

Frekwencja

27,82%

 

 

 

 

Pytanie

Odpowiedzi

 
 

ilość głosów

%

ilość głosów

%

ilość głosów

%

ilość głosów

%

 

1. Uważasz, że opłaty za ogrzewanie (CO i CWU) są :

Zdecydowanie za wysokie

Za wysokie

W sam raz

Za niskie

 

50

33,78%

76

51,35%

19

12,84%

1

0,68%

 

2. Jak oceniasz komfort cieplny Twojego mieszkania w okresie zimowym? Moje mieszkanie jest:

niedogrzane

odpowiednio ciepłe

bardzo ciepłe

przegrzane

 

70

47,30%

70

47,30%

3

2,03%

0

0,00%

 

3. Czy w przypadku możliwości uzyskania dofinansowania przez Spółdzielnię ze środków unijnych na modernizacje energetyczną(w tym docieplenie, wymiana oświetlenia na energooszczędne) Twojego budynku, uważasz taką inwestycję za potrzebną?

Tak

Nie

 

 

128

86,49%

17

11,49%

 

4. Pytanie wyłącznie dla osób które odpowiedziały „tak” w pkt.3 Czy uważasz, że w przypadku ponoszenia opłaty wyższej o 0,60*/0,20** zł/m2 miesięcznie (30*/10** zł dla mieszkań 50 m2) przez okres 2 lat, Spółdzielnia powinna rozpocząć taką modernizację energetyczną Twojego budynku?

Tak

Raczej tak

Raczej nie

Nie

 

97

65,54%

20

13,51%

5

3,38%

10

6,76%

 

5. Czy uważasz, że Spółdzielnia powinna podjąć decyzję o modernizacji energetycznej Twojego budynku ze wsparciem środków UE (20% dotacja, 45% preferencyjna pożyczka z 10% premią inwestycyjną):

Tak

Nie

 

 

113

76,35%

28

18,92%

 
                   

Wzrost opłat miesięcznie (dotyczy pytania nr 4)

                 

*0,20 zł/m2 (10zł dla mieszkań 50m2)

dotyczy budynków Sztabu Powstańczego 16-20, 17-23, 58-62 i Batalionu Kosynierów 1-7, 2-8, 12-18

 

**0,60 zł/m2 (30zł dla mieszkań 50m2)

dotyczy budynków Sztabu Powstańczego 1-15, 25-33

       

 


 

2016-09-08, Informacja w sprawie możliwości finansowania remontu budynku z programów unijnych

Informacja w sprawie możliwości finansowania remontu budynku z programów unijnych

Wiele osób zwraca się do nas z wnioskami o remont elewacji budynków, w których odpada tynk lub narzekają na zawilgocenie ścian ocieplonych wełną mineralną osłoniętą blachą trapezową albo spękanym tynkiem przepuszczającym wodę po ulewnych deszczach. Często również mamy do czynienia z osobami, które narzekają na komfort cieplny swoich mieszkań, mimo ostatnio dość „ciepłych” zim. Pytania i wnioski wzmogły się po ociepleniu budynków naszych sąsiadów przy ul. Sztabu Powstańczego 8-14 i 64-74. Na koszt remontu elewacji w dużym stopniu składa się koszt ustawienia rusztowań i prac na nich (w tym prac na wysokości) oraz materiałów. Taka inwestycja oprócz walorów estetycznych i zabezpieczenia obecnego ocieplenia przed warunkami zewnętrznymi nie daje żadnych dodatkowych efektów ekonomicznych, a pociąga za sobą jedynie koszty. Natomiast podejmując decyzję o rozpoczęciu modernizacji energetycznej należy mieć na uwadze dodatkowy efekt jaki można uzyskać, a mianowicie cieplejszego mieszkania i niższych kosztów ogrzewania. Przecież koszt rusztowań, prac na wysokości oraz niektórych materiałów takich jak tynk, farba czy kleje i tak trzeba ponieść. Dlaczego przy okazji nie zyskać na komforcie cieplnym i niższych opłatach za ciepło? Spółdzielnia wykonała analizy efektywności energetycznej budynków przy ul. Batalionu Kosynierów i ul. Sztabu Powstańczego. Co nas do tego skłoniło?

Po pierwsze różnica w rzeczywistych kosztach centralnego ogrzewania pomiędzy budynkami ocieplonymi styropianem o grubości 12 cm i 10 cm, a budynkami ocieplonymi warstwą 5 cm styropianu. Jak widać budynek przy ul. Toszeckiej 86-96, który został ocieplony najpóźniej (2008 r.) i warstwą 12 cm styropianu zużywa znacznie mniej energii cieplnej, co przekłada się również na niższe średnie koszty ogrzania 1m2 w stosunku do budynków położonych przy ulicach Sztabu Powstańczego i Batalionu Kosynierów – średnio o około 0,80 zł miesięcznie na 1 m2powierzchni. Zestawienie poniżej.

Zestawienie średnich miesięcznych kosztów ogrzania 1 m2 w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”

Adres

Grubość
ocieplenia
styropianu
[cm]

średnia cena
ogrzania 1 m2 [zł]
miesięcznie
za sezon 2013/14

średnia cena
ogrzania 1 m2[zł]
miesięcznie
za sezon 2014/15

Batalionu Kosynierów 1-7

5

2,07

2,01

Batalionu Kosynierów 2-8

5

2,13

2,11

Batalionu Kosynierów 12-18

5

2,13

2,27

Sztabu Powstańczego 1-15

5

2,09

2,08

Sztabu Powstańczego 17-23

5

1,91

1,93

Sztabu Powstańczego 25-33

5

1,99

2,03

Sztabu Powstańczego 58-62

5

1,81

  1,97*

Sztabu Powstańczego 16-20

5

2,26

2,17

Toszecka 86-96

12

1,25

1,23

Sokoła 4

10

1,71

1,72

Średnia w Spółdzielni

 

1,84

1,85

 

Po drugie informacje o możliwych dotacjach środków z funduszy europejskich na tego typu inwestycje. Minister Infrastruktury ogłosił w lipcu konkurs z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (w skrócie POIŚ), Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej dla projektów polegających na kompleksowej głębokiej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych, który przewiduje dofinansowanie w postaci:

– dotacji (w przypadku naszych budynków do 20% inwestycji),

– częściowej niskooprocentowanej pożyczki (w chwili obecnej na poziomie 2% w skali roku) do 45% kosztów całej inwestycji,

– premii inwestycyjnej polegającej na umorzeniu części pożyczki (w przypadku naszych budynków do 10% kosztów inwestycji). Więcej na temat na stronie:

http://www.pois.gov.pl/nabory/17-kompleksowa-likwidacja-niskiej-emisji-na-terenie-konurbacji-slasko-dabrowskiej-171-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-mieszkalnych-w-konurbacji-slasko-dabrowskiej/

Nasze analizy wskazują, że w razie uzyskania dofinansowania i wykonania planowanych prac, opłaty z tytułu kosztów ogrzania budynków i podgrzania wody użytkowej mogłyby ulec obniżeniu średnio na każdym budynku o ponad 0,60 zł na 1 m2 powierzchni mieszkania miesięcznie. W razie takiego efektu zaoszczędzone środki mogłyby służyć wcześniejszej spłacie zaciągniętych na ten cel pożyczek poprzez zwiększone w takim samym stopniu opłaty na odpis na fundusz remontowy. W ten sposób bez ponoszenia dodatkowych opłat przez mieszkańców inwestycje spłacałyby się z zaoszczędzonych środków. Na pierwsze efekty oszczędności kosztów należałoby poczekać 2 lata od daty zakończenia inwestycji. Do tego czasu przy założeniu niekorzystnych scenariuszy (dotyczy szczególnie budynków posiadających dźwigi osobowe – Sztabu Powstańczego 1-15 i 25-33 oraz sytuacji mroźnych zim) całkowite opłaty za lokal byłyby wyższe o około 0,60 zł/m2 (co dla mieszkania o pow. 50 m2 oznacza opłaty wyższe o 30 zł miesięcznie). Planowany termin wykonania inwestycji to 2018 r., a pierwsze efekty powinny być widoczne na koniec 2019 r.


W ramach prac modernizacyjnych zostałoby wykonane:

– ocieplenie ścian styropianem o grubości 16 cm (lub innym materiałem o takiej samej charakterystyce cieplnej, jednak cieńszym ze względu na powierzchnię naszych balkonów),

– dodatkowe docieplenie stropodachów (warstwą 23 cm),

– docieplenie stropów parterów od strony piwnic w budynkach, w których nie zostało to wykonane (Sztabu Powstańczego 1-15 i 25-33),

– modernizacja węzłów cieplnych (w zakresie c.o. i c.w.u.) wraz zainstalowaniem systemu zarządzania energią,

– wymiana oświetlenia na LEDowe z czujnikami ruchu.

Składanie wniosku aplikacyjnego jest ograniczone w czasie do 31.10.2016 r.

Perspektywa unijna 2014-2020 jest ostatnią, w której Polska ma zarezerwowane tak wysokie fundusze, dlatego może to być ostatnia szansa na uzyskanie dofinansowania zewnętrznego do tego typu prac. Jeśli chcecie Państwo, aby Wasz budynek nie tylko miał nowy wygląd, ale przy tym był efektywny energetycznie, co po kilku latach będzie można odczuć w portfelu, to właśnie jest właściwy moment na podjęcie takiej decyzji. W związku z tym do Państwa skrzynek pocztowych został wrzucony formularz ankiety z prośbą o jego wypełnienie. Państwa opinia posłuży nam do podjęcia decyzji w kwestii ewentualnego udziału w konkursie. W przypadku, gdy wyniki większości oddanych ankiet w budynku będą wskazywały na potrzebę modernizacji energetycznej, Zarząd wraz z Radą Nadzorczą przeprowadzi spotkania z mieszkańcami tych budynków w siedzibie Spółdzielni w celu zaprezentowania szczegółowych informacji.

Co można zyskać:

– cieplejsze mieszkanie,

– niższe opłaty, ale dopiero po spłacie kosztów inwestycji,

– zmodernizowany, odnowiony budynek,

– mieszkanie, które będzie warte znacznie więcej w razie decyzji o jego sprzedaży.


 

2016-08-30, Informacja o konsultacjach społecznych z mieszkańcami budynku Batalionu Kosynierów 1-7

Raport z konsultacji społecznych w sprawie usunięcia azbestu.

Zarząd Spółdzielni corocznie przeprowadza spotkania z mieszkańcami 10 budynków, w celu poznania ich opinii na tematy związane z ich budynkiem. W związku z poczynionymi staraniami o uzyskanie dofinansowania na usunięcie azbestu z budynku Batalionu Kosynierów 1-7 przedstawiamy raport z wynikami ankietyzacji przeprowadzonej podczas spotkania, które odbyło się w dniu 20.05.2014 r. W przypadku dalszych Państwa uwag w tym zakresie prosimy o kontakt osobisty w biurach Spółdzielni, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres techniczny@szobiszowice.pl .

raport z konsultacji 22.08.2016


 

2016-08-02, Komunikat

Komunikat

Zgodnie z informacją otrzymaną z PEC Gliwice, z powodu prac remontowych w dniu 10.08.2016r. (środa) w godzinach 07.00 – 23.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do mieszkań.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


 

2016-06-23, Uchwały podjęte na WZ

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” przedstawia informację o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 31.05.2016r.

Walne Zgromadzenie przyjęło uchwały w następujących sprawach:

 • Uchwała nr 1/2016
  w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2016 – 2019
  (za: 41; przeciw: 1)

   
 • Uchwała nr 2/2016
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
  (za: 39; przeciw: 0)

   
 • Uchwała nr 3/2016
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
  (za: 42; przeciw: 0)

   
 • Uchwała nr 4/2016
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” za 2015 rok
  (za: 38; przeciw: 0)

   
 • Uchwała nr 5/2016
  w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2016-2019

Bogucki Roman          – 28 głosów

Gogoliński Piotr          – 29 głosów

Kłos Piotr                    – 15 głosów

Nalepka Anna             – 30 głosów

Pawłowski Stanisław  – 23 głosów
 

 • Uchwała 6/2016
  w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Przemysławowi Miszczyk
  (za: 36; przeciw: 3)

   
 • Uchwała 7/2016
  w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Zuzannie Cieśla
  (za: 40; przeciw: 1)

   
 • Uchwała nr 8/2016
  w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Panu Jerzemu Mateli
  (za: 41; przeciw: 0)

   
 • Uchwała nr 9/2016
  w sprawie podziału nadwyżki  bilansowej za rok 2015
  (za: 32; przeciw: 0)

 

« Starsze wpisy
Nowsze wpisu »
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267