Porady prawne

SPRAWDŹ SWOJĄ KSIĘGĘ WIECZYSTĄ NIE WYCHODZĄC Z DOMU

Od 2010 roku istnieje możliwość bezpłatnego sprawdzania księgi wieczystej swojej nieruchomości przez internet.

W Gliwicach wszystkie księgi wieczyste zostały objęte systemem elektronicznym. Znając numer księgi rozpoczynający się od oznaczenia GL1G/XXXXXXXX/X można ją sprawdzić na następującej stronie internetowej www.ekw.ms.gov.pl 

W przypadku posiadania starego numeru KW, należy skontaktować się z Sądem Rejonowym w Gliwicach z Wydziałem Ksiąg Wieczystych pod numerem telefonu 32 33 87 402 lub 32 338 74 04, gdzie uzyskamy informację o nowym numerze KW.


OBOWIĄZEK MELDUNKOWY


BONIFIKATA OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – Gmina Gliwice


SPOSOBY OSZCZĘDZANIA WODY


SPOSOBY OSZCZĘDZANIA CIEPŁA

oszczędzanie ciepła -obraz


SEGREGUJ ODPADY

segregacja śmieci - ulotka


OPŁATA ZA PARKING, A BEZPIECZEŃSTWO NASZEGO SAMOCHODU.


FIRMA WINDYKACYJNA NIE JEST ORGANEM EGZEKUCYJNYM.


OSTROŻNIE Z AKWIZYTORAMI. 


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267