Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

wykonanie zabezpieczenia ścian szczytowych elewacji przed przemakaniem obejmujące:

 • mycie ciśnieniowe,
 • uszczelnienie spękań,
 • zabezpieczenie ścian odpowiednim środkiem (np. Sikagard)

Dotyczy elewacji Sztabu Powstańczego 3 o wymiarach 5,90 m x 19,00 m (112m2).

Oferty z podaniem ceny wykonania brutto, terminem wykonania oraz okresem gwarancji prosimy składać do dnia 22.05.2018 r. do godziny 17.00 na adres: techniczny@szobiszowice.pl lub w siedzibie Spółdzielni. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr 728927267.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

 1. Przeprowadzenie rocznych przeglądów kominiarskich w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową Szobiszowice w Gliwicach.

przeglądy kominiarskie zapytanie

przeglądy kominiarskie formularz ofertowy

     2.  Przeprowadzenie rocznych przeglądów instalacji gazowej i urządzeń odbiorczych  w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnie  Mieszkaniową  Szobiszowice  w Gliwicach.

przeglądy gaz zapytanie ofertowe

przeglądy gaz formularz ofertowy

 

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elementów stalowych balustrad oraz obróbek blacharskich balkonów w budynku przy ulicy Toszeckiej 86-96 w Gliwicach.

 

Zainteresowanym przetargiem, Zamawiający przekaże materiały przetargowe za odpłatnością w wysokości 36,90 zł brutto . Materiały dostępne od 4.04.2018r
po przedstawieniu dowodu wpłaty ( na nw. nr rachunku ).

Wadium w wysokości 3000,00 zł , należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice – PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 16.04.2018r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 18.04.2018r do godz. 9:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3  w dniu 18.04.2018r.  o godz. 10:00.

Dodatkowe  informacje  można uzyskać  pod  nr  tel. 728-927-267 (262).

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty
oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych, malarskich boksów śmietnikowych murowanych będących w zasobach Spółdzielni .

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe

W wyniku przetargu została wybrana oferta firmy:
Usługi Ogólnobudowlane Janusz Brogowski  z Gliwic


INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU MECHANIZMU UMOŻLIWIAJĄCEGO SYGNALIZOWANIE
O POTENCJALNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH LUB NADUŻYCIACH FINANSOWYCH W POIIŚ

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem realizacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową SZOBISZOWICE Projektu
„Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33, współfinansowanego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego
i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji
o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 • specjalny adres e-mail (POIS@mr.gov.pl) lub
 • elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji węzła cieplnego, wymiany poziomów i płukania instalacji c.o., regulacji podpionowej c.o. i c.w.u. z systemem zarządzania energią
w ramach projektu „Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33”

Pełna treść zapytania (SIWZ) w załączeniu (do pobrania):

SIWZ_z_załącznikami

Wadium w wysokości  2 000,00 zł, należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice – PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 09.03.2018r.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie – ul. Sztabu Powstańczego 3  w terminie do dnia 13.03.2018 r. do godz. 1000 OFERTY złożone po terminie zwraca się bez otwierania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2018 o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego.

Dodatkowe  informacje  można uzyskać  pod  nr  tel. 728-927-267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data zamieszczenia 26.02.2018 r.

W wyniku postępowania została wybrana oferta firmy: A.F.P. s.c. Alina, Florian Piechurscy

ogłoszenie wyników

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

przedstawia zapytanie ofertowe

(SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA)

na wykonanie dokumentacji technicznej docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachów oraz stropów nad piwnicami w ramach projektu „Podniesienie efektywności energetycznej budynku należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice”, mieszczącego się przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33

Pełna treść zapytania w załączeniu (do pobrania):

zapytanie ofertowe_SIWZ_z załącznikami
Wadium w wysokości  2 000,00 zł, należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice – PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 19.02.2018r.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni w sekretariacie – ul. Sztabu Powstańczego 3  w terminie do dnia 21.02.2018 r. do godz. 1000 OFERTY złożone po terminie zwraca się bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2018 o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego.

Dodatkowe  informacje  można uzyskać  pod  nr  tel. 728-927-267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Data zamieszczenia 06.02.2018 r.

W wyniku postępowania została wybrana oferta firmy: Studio Projektowe Adrian Gajda, ul. W. Roździeńskiego 2, 41-946  Piekary Śląskie

Ogłoszenie wyników postępowania


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Ogłasza przetarg nieograniczony na :

Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w zasobach

Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w Gliwicach

 

Zainteresowanym przetargami, Zamawiający przekaże materiały przetargowe za odpłatnością w wysokości 30,00 zł brutto. Materiały dostępne od 21.11.2017r. po przedstawieniu dowodu wpłaty.

Wadium w wysokości  5 000,00 zł, należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice – PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 12.12.2017r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 14.12.2017 r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3  w dniu 14.12.2017 r. o godz. 11.00.

Dodatkowe  informacje  można uzyskać  pod  nr  tel. 728-927-260.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

W wyniku postępowania została wybrana oferta firmy: Agencja Art.’Ev s.c. Anna Rosowska i Monika Kula


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetarg na najem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 21 a o pow. użytkowej 46,00 m2 z przeznaczeniem na działalność o niskiej uciążliwości dla otoczenia. Bliższych informacji udziela Spółdzielnia – tel. 728927260. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 – 12 zł netto/m-c. Oferty pisemne wraz z proponowaną stawką czynszu za najem lokalu (zł/m2 pow. lokalu/miesiąc/netto), określeniem rodzaju prowadzonej działalności oraz dowodem wpłacenia wadium w wysokości 500 zł (PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909) należy składać w biurze Spółdzielni do dnia 23.11.2017r. do godz. 900. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

W wyniku przetargu została wybrana oferta SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gliwicach


OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach

44-100 Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 3

Ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

 1. Wymianę stolarki drzwiowej, okiennej i klap dachowych w budynkach Sztabu Powstańczego 1-15, Sztabu Powstańczego 58-62, Sztabu Powstańczego 25-33 i Toszeckiej 86-96 w Gliwicach.
 2. Wykonanie prac związanych z wymianą oświetlenia na energooszczędne z czujnikami ruchu wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ulicy Sztabu Powstańczego 1-15 w Gliwicach.

 

Zainteresowanym przetargami, Zamawiający przekaże materiały przetargowe za odpłatnością w wysokości 30,00 zł brutto. Materiały dostępne od 16.11.2017r. po przedstawieniu dowodu wpłaty.

Wadium w wysokości  3000,00 zł (dotyczy pkt. 1), w wysokości  2000,00 zł (dotyczy pkt. 2), należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice – PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 24.11.2017r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 28.11.2017 r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3  w dniu 28.11.2017 r. o godz. 10:00 – pkt. 1 , o godz. 13:00 – pkt. 2

Dodatkowe  informacje  można uzyskać  pod  nr  tel. 728-927-267 (262).

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

W wyniku przetargu została wybrana oferta firmy:
1. RENOMA Szybkie Okna w Gliwicach 

2. ELEKTRODOM Sp. z o.o. z Zabrza


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg nieograniczony w ramach projektu „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE” na:

Wykonanie robót budowlanych związanych z demontażem płyt azbestowo-cementowych i ociepleniem dwóch ścian szczytowych budynku przy ulicy Batalionu Kosynierów 1-7

Zainteresowanym przetargami Zamawiający przekaże materiały przetargowe w siedzibie Spółdzielni lub za pokryciem kosztów przesyłki od dnia 30.10.2017 r.

Kryteria oceny, sposób dokonywania oceny informacja o wagach procentowych określone zostały w oparciu o Regulamin organizacji i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w Gliwicach dostępny na stronie internetowej Spółdzielni www.szobiszowice.pl/akty-prawne/regulaminy/

 • kryterium nr 1 – cena brutto: 70%
  Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 60 punktów.
  Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:
  Najniższa zaoferowana cena brutto
  —————————————————- x 70 % x 100 = …………………..pkt
  Cena brutto w badanej ofercie
 • kryterium nr 2 – okres gwarancji ,

minimum 1 rok: 10%
Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.
Okres gwarancji na wykonane roboty i użyty materiał:
Liczba punktów:
3 lata – 2, 4 lata – 4, 5 lat – 6, 6 lat – 7, 7 lat – 8, 8 lat – 9, 9 lat i więcej – 10 pkt.

 • kryterium nr 3 – Wysokość proponowanej kaucji gwarancyjnej,

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.

minimum 0% – maksimum 5% ceny.

Liczba punktów:

0% – 0, 1% – 2, 2% – 4, 3% – 6, 4% – 8, 5% – 10 pkt,

Kaucja gwarancyjna jest to kwota zatrzymywana przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji. Zostanie ona zwrócona Wykonawcy w wysokości nominalnej po upływie terminu gwarancji. Z kaucji gwarancyjnej Zamawiający może potrącić swoje wierzytelności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających
z gwarancji. Ustanowienie kaucji gwarancyjnej nie jest obowiązkowe. Kaucję ustanawia się procentowo w stosunku do wartości ceny oferty tj. 0% – 5% wartości oferty.

 

 • kryterium nr 4 – termin wykonania – 5%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 5

Powyżej 21 dni – 0 pkt.

Do 21 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 1 pkt.

Do 14 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 2 pkt.

Do 12 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 3 pkt.

Do 10 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 4 pkt.

Do 8 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 5 pkt.

 • kryterium nr 5 – termin płatności – 5%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 5

Powyżej 60 dni – 5 pkt.

Od 46 do 59 dni – 4 pkt.

Od 30 do 45 dni – 3 pkt.

Od 14 do 29 dni – 2 pkt.

Poniżej 14  dni – 1 pkt.

UWAGA! Każda oferta zostanie zbadana pod względem każdego z powyższych kryteriów.
Ostateczna liczba punktów, jakie otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w 5 kryteriach. Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów oraz nie podlega odrzuceniu. W przypadku takiej samej liczby punktów, Wykonawcy zostaną wezwani do ponownego złożenia oferty, przy czym nie może ona zawierać ceny wyższej od pierwotnej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.

Termin wykonania prac objętych przetargiem – 2. połowa 2018 r.

Wadium w wysokości 5000 zł oferent startujący w przetargu powinien wpłacić na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 19.06.2018r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni
w terminie do 09.07.2018r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 09.07.2018 r. o godz. 1000

W przetargu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo ze Spółdzielnią, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zmiana umowy jaką Spółdzielnia podpisze z oferentem, który wygrał przetarg nastąpi pod warunkiem zmiany okoliczności lub terminów związanych z rozstrzygnięciem konkursu nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17 w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927267.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności w wypadku nieotrzymania dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych na sfinansowanie części zamówienia, jak również do zmiany terminu rozstrzygnięcia przetargu ze względu na zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-193/17 przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Ze względu na zalecenia w zakresie kwalifikowalności wydatków w dniu 14.05.2018 r. Zarząd Spółdzielni dokonał następujących zmian:

zmiany ogłoszenia o przetargu i SIWZ_14.05.2018

Załączniki:

Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia

zał nr 1_pozwolenie budowlane_cz.1

zał nr 1_pozwolenie budowlane_cz.2

zał nr 1_pozwolenie budowlane_cz.3

zał nr 1_przedmiar robót_cz.4

zał nr 1_specyfikacja techniczna_cz.5

zał nr 1_decyzja RDOŚ_cz.6

projekt umowy_zał. nr 2 do SIWZ

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przetarg na najem lokalu użytkowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3, ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 21 b o pow. użytkowej 29,00 m2 z przeznaczeniem na działalność o niskiej uciążliwości dla otoczenia. Bliższych informacji udziela Spółdzielnia – tel. 728927260. Wywoławcza stawka czynszu za 1 m2 – 14,00 zł netto. Oferty pisemne wraz z proponowaną stawką czynszu za najem lokalu (zł/m2 pow. lokalu/miesiąc/netto), określeniem rodzaju prowadzonej działalności oraz dowodem wpłacenia wadium w wysokości 500 zł należy składać w biurze Spółdzielni do dnia 06.11.2017r. do godz. 900. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

W wyniku przetargu została wybrana oferta firmy Bud-Invest Sp. z o.o. z Gliwic


OGŁOSZENIE O PRZETARGU             

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na:

 

 Wymianę wodomierzy mieszkaniowych ze zdalnym odczytem,

wraz ze świadczeniem usługi odczytu/monitoringu/zużycia wody i usługami serwisowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” w Gliwicach

 

Zainteresowanym, Zamawiający przekaże materiały przetargowe w siedzibie Spółdzielni lub drogą elektroniczną za odpłatnością w wysokości 30,00 zł brutto
na konto Spółdzielni  –  PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909
(z dopiskiem materiały przetargowe i numerem identyfikacji podatkowej NIP).

Termin wykonania prac objętych przetargiem 01.10.2017r. –  31.12.2017r.

Oferent startujący w przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości  10.000,00  na konto Spółdzielni  PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 (z dopiskiem wadium)  do dnia 15.09.2017 r.

Ofertę w zaklejonej  i opisanej kopercie  należy składać  w sekretariacie Spółdzielni
w terminie do dnia 18.09.2017 r. do godziny 900.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 18.09.2017 r. o godz. 1100.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem organizacji
i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”
dostępnym na stronie internetowej www.szobiszowice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927266
lub w siedzibie Spółdzielni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji uzupełniających oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Data zamieszczenia: 28.08.2017 r.


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach informuje, że w związku
z przeprowadzonym przetargiem na:

 Wymianę wodomierzy mieszkaniowych ze zdalnym odczytem,

wraz ze świadczeniem usługi odczytu/monitoringu/zużycia wody i usługami serwisowymi w Spółdzielni Mieszkaniowej  „Szobiszowice”  w Gliwicach

Wybrano ofertę firmy :

Ista Polska Sp.z.o.o

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa ” Szobiszowice” z siedzibą w Gliwicach przy ul. Sztabu Powstańczego 3 ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę oświetlenia na energooszczędne z czujnikami ruchu wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach przy Batalionu Kosynierów 12-18, Sztabu Powstańczego 17-23, Sztabu Powstańczego 58-62 i Sztabu Powstańczego 25-33 w Gliwicach.

Zainteresowanym przetargiem Zamawiający przekaże materiały przetargowe od dnia 17.07.2017 r. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem organizacji i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, usługi i dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” dostępnym na stronie internetowej www.szobiszowice.pl. Termin wykonania prac objętych przetargiem – do 7.11.2017 r. Oferent startujący w przetargu powinien wpłacić wadium w wysokości 2000 zł na konto Spółdzielni – PKO BP I/O 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 do dnia 31.07.2017r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 01.08.2017r. do godziny 1630.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 02.08.2017r. o godz. – 1100

KRYTERIA OCENY:

 1. Formalne – Złożenie kompletnej oferty zgodnej z SIWZ we wskazanym terminie.
 2. Merytoryczne:
  1. Cena –  60%
  2. Gwarancja –  10%
  3. wysokość proponowanej kaucji gwarancyjnej –  10%
  4. Doświadczenie wykonawcy –  10%
  5. Termin wykonania zamówienia –   5%
  6. Termin płatności –   5%
 • kryterium nr 1 – cena brutto: 60%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 60 punktów.
Opis sposobu przyznawania punktacji wg wzoru:
Najniższa zaoferowana cena brutto
—————————————————- x 60 % x 100 = …………………..pkt
Cena brutto w badanej ofercie

• kryterium nr 2 – okres gwarancji ,

minimum 1 rok: 10%
Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.
Okres gwarancji na wykonane roboty i użyty materiał:
Liczba punktów:
1 rok – 2, 2 lata – 3, 3 lata – 5, 4 lata – 7, 5 lat – 8, 6 lat – 9, 7 lat i więcej – 10 pkt.

 

 • kryterium nr 3 – Wysokość proponowanej kaucji gwarancyjnej,

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10 punktów.

minimum 0% – maksimum 5% ceny.

Liczba punktów:

0% – 0, 1% – 2, 2% – 4, 3% – 6, 4% – 8, 5% – 10 pkt.,

Kaucja gwarancyjna jest to kwota zatrzymywana przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji. Zostanie ona zwrócona Wykonawcy w wysokości nominalnej po upływie terminu gwarancji. Z kaucji gwarancyjnej Zamawiający może potrącić swoje wierzytelności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających
z gwarancji. Ustanowienie kaucji gwarancyjnej nie jest obowiązkowe. Kaucję ustanawia się procentowo w stosunku do wartości ceny oferty tj. 0% – 5% wartości oferty.

 

 • kryterium nr 4 – doświadczenie wykonawcy – 10%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 10.

Wykonawca otrzyma 2 punkty za każdą wykazaną referencjami usługę wymiany oświetlenia na energooszczędne w budynku wielorodzinnym zakończoną w okresie nie dłuższym niż przed upływem 3 lat od terminu składania ofert, jednak nie więcej niż 10 pkt.

 

 • kryterium nr 5 – termin wykonania – 5%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 5.

Powyżej 90 dni kalendarzowych – 0 pkt

Do 90 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 1 pkt

Do 80 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 2 pkt

Do 70 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 3 pkt

Do 60 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 4 pkt

Do 50 dni kalendarzowych od rozpoczęcia prac – 5 pkt

 

 • kryterium nr 6 – termin płatności – 5%

Maksymalna ilość punktów, jakie w ww. kryterium może uzyskać oferta wynosi 5

Powyżej 35 dni – 5 pkt

Od 30 do 35 dni – 4 pkt

Od 22 do 29 dni – 3 pkt

Od 15 do 21 dni – 2 pkt

Od 7 do 14 dni – 1 pkt
UWAGA! Każda oferta zostanie zbadana pod względem każdego z powyższych kryteriów.
Ostateczna liczba punktów, jakie otrzyma oferta będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w 6 kryteriach. Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów oraz nie podlega odrzuceniu. W przypadku takiej samej liczby punktów, Wykonawcy zostaną wezwani do ponownego złożenia oferty, przy czym nie może ona zawierać ceny wyższej od pierwotnej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od podpisania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z członkami Zarządu lub członkami Komisji przetargowej. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między tymi osobami
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32/332-52-68, 728927266. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, negocjacji uzupełniających oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ

załącznik nr 3 do SIWZ

Data zamieszczenia: 17.07.2017 r.


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach informuje, że w związku
z przeprowadzonym przetargiem dotyczącym:

Wymiany oświetlenia na energooszczędne z czujnikami ruchu wraz z pracami towarzyszącymi w budynkach przy Batalionu Kosynierów 12-18, Sztabu Powstańczego17-23, Sztabu Powstańczego 58-62 i Sztabu Powstańczego 25-33 w Gliwicach.

Wybrano ofertę firmy :

ELEKTRO-DOM  Sp.zo.o

ul. Ks. J . Londzina 4/2

41-800 Zabrze

Data zamieszczenia : 10.08.2017rZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA: 

– opracowanie studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla projektu: „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w Spółdzielni Mieszkaniowej Szobiszowice”, w ramach konkursu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT 2 Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest organizowanego przez Zarząd Województwa

Zaproszenie do składania ofert_azbest

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Ostateczny termin składania ofert: 29.08.2017 r., godzina 12.00

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 728927266

Data zamieszczenia: 26.07.2017 r.


OGŁOSZENIE WYNIKU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach informuje, że w związku
ze złożonymi ofertami  dotyczącymi:- opracowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu: „Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w Spółdzielni Mieszkaniowej Szobiszowice”, w ramach konkursu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.1 Gospodarka odpadami ZIT 2 Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest organizowanego przez Zarząd Województwa.

Wybrano ofertę firmy :

ECOEN CONSULT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. CENTRALNA 5 , PYRZOWICE

42-625 OŻAROWICE

Data zamieszczenia: 11.09.2017 r.


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA: 

– opracowanie studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla projektu: „Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkaniowym Toszecka 86-96”, w ramach konkursu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs organizowanego przez Zarząd Województwa

Zaproszenie do składania ofert_fotowoltaika

Załacznik nr 1 – formularz ofertowy

Ostateczny termin składania ofert: 29.08.2017 r., godzina 11.00

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 728927266

Data zamieszczenia: 26.07.2017 r.


OGŁOSZENIE WYNIKU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” w Gliwicach informuje, że w związku
ze złożonymi ofertami  dotyczącymi: – opracowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu: „Montaż paneli fotowoltaicznych w budynku mieszkaniowym Toszecka 86-96”, w ramach konkursu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs organizowanego przez Zarząd Województwa

Wybrano ofertę firmy :

Agencja Doradztwa Energetycznego

Dawid Lipko

44-100 Gliwice

ul. Tarnogórska 114E

Data zamieszczenia: 11.09.2017 r.


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267