2023-11-08, Komunikat


Uprzejmie informujemy,  że z dniem 24.10.2023r. zmianie uległy następujące regulaminy:
– Regulamin Organizacji i Przeprowadzania Przetargów na Roboty Budowlane, Usługi i Dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE w Gliwicach;
– Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE.


 

2023-04-20, Świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków z dniem 28 kwietnia 2023r. wchodzi w życie obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku/lokalu.

Najważniejsze informacje:

– Posiadanie świadectwa energetycznego będzie obowiązkowe tylko w przypadku sprzedaży bądź wynajęcia lokalu.

– Sprzedając mieszkanie, obowiązkowe będzie przekazanie takiego dokumentu nabywcy przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa. W przypadku najmu wystarczy przekazać kopię lub wydruk w wersji elektronicznej.

– Przepisy wprowadzają również obowiązek poinformowania o świadectwie już w ogłoszeniu zbycia lub najmu, gdy dla budynku lub części budynku został ten dokument sporządzony.

– Obowiązek dotyczy wyłącznie nowych umów najmu (zawartych po wejściu w życie nowelizacji). Świadectwo musi dotyczyć wyłącznie wynajmowanej nieruchomości a nie całego budynku.

– Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez okres 10 lat od dnia jego sporządzenia. Traci on jednak swą ważność w przypadku, jeśli w budynku zostaną przeprowadzone roboty modernizacyjne (przykładowo termomodernizacja budynku bądź wymiana okien w lokalu).

– Świadectwo będzie można uzyskać, zlecając jego sporządzenie  osobie uprawnionej do sporządzania świadectw. Koszt sporządzenia świadectwa ponosi właściciel konkretnego mieszkania/lokalu.

– Osoby uprawnione do wystawiania świadectw można znaleźć w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków. Koszt świadectwa energetycznego ponosi właściciel lokalu lub osoba której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Za brak certyfikatu grozi kara grzywny.

Od 28 kwietnia 2023r. Spółdzielnia umożliwi właścicielom lokali nieodpłatne pozyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w wersji papierowej lub elektronicznej, potrzebnego do wykonania świadectwa dla lokalu. W tym celu należy wypełnić wniosek i przekazać go do sekretariatu w siedzibie Spółdzielni lub mailowo na adres : techniczny@szobiszowice.pl.

Wniosek – Świadectwo Energetyczne

Uwaga: Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków wykonywane będą przez firmę Agencja Doradztwa Energetycznego Dawid Lipko. W przypadku braku wyboru przez Państwa osoby uprawnionej do wystawienia świadectw, sugerujemy kontakt z w/w firmą. Wynegocjowana kwota przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu wynosi 300,00 zł brutto.
Telefon kontaktowy: 601 176 513


 

2022-08-31, Nowy Regulamin c.o.

Informujemy, że w dniu 29 sierpnia 2022r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz ustalanie opłat za centralne ogrzewanie lokali i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” w Gliwicach. W dniu 17.01.2023 r. Rada Nadzorcza zaktualizowała w/w regulamin w zakresie określenia minimalnego kosztu zmiennego ogrzewania. Zmiany wynikają z obowiązku dostosowania regulaminu do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Tekst jednolity nowego Regulaminu znajduje się w zakładce Akty prawne → Regulaminy i tutaj Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali


 

2020-11-02, Wyszukiwarka pomocna w segregacji

https://segreguj.gliwice.eu/start.php?s=95


 

2020-08-25, Nowy portal ista CONNECT

Samokontrola zużycia mediów w mieszkaniu poprzez portal internetowy ista CONNECT

Szanowny użytkowniku portalu!
Ponieważ będziesz miał podgląd na aktualne zużycie mediów,
wysokość rachunków za ogrzewanie i wodę
już nigdy Cię nie zaskoczy.

Już wkrótce udostępnimy naszym mieszkańcom portal internetowy ISTA CONNECT umożliwiający monitorowanie zużycia wody i ciepła w mieszkaniu bez konieczności żmudnego zapisywania danych z poszczególnych okresów.

Bieżące obserwowanie zużycia mediów pozwala na wcześniejsze podjęcie odpowiednich kroków i uniknięcie przykrych niespodzianek przy rozliczaniu kosztów ogrzewania i wody. Pozwala również na szybsze wykrycie nadmiernego zużycia, np. w kuchni w trakcie gotowania i wietrzenia przy odkręconych termo zaworach lub zimnej wody przez niesprawne urządzenia w mieszkaniu (najczęściej kapiący kran lub spłuczkę). Z drugiej strony osoby, które nadmiernie oszczędzają ciepło i wychładzają lokale będą w stanie porównać swoje zużycia do średniej w budynku na wykresie. Portal jest również szczególnie przydatny dla osób podnajmujących i użyczających lokale oraz dla osób lubiących mieć pełną kontrolę nad wydatkami za media.

Jakie dane można zobaczyć:

1) zużycia mediów w lokalu w poszczególnych miesiącach

2) porównywanie zużycia mediów w lokalu w poszczególnych okresach

3) porównanie zużycia w mieszkaniu do średniego zużycia na nieruchomości.

Portal prowadzony jest przez firmę Ista Polska Sp. z o.o. – dostawcę usług rozliczeniowych dla naszej Spółdzielni. Nowa usługa jest udostępniana w ramach dotychczas ponoszonych opłat.

W celu otrzymania kodu aktywacyjnego, umożliwiającego dostęp do portalu, należy złożyć wypełniony wniosek użytkownika w siedzibie Spółdzielni z zachowaniem rygorów epidemiologicznych lub przesłać na adres mailowy techniczny@szobiszowice.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. 728 927 262

Poniżej link do w/w wniosku, filmu, prezentacji i ulotki ukazujących działanie portalu ista connect:

Wniosek użytkownika Ista Connect

https://www.youtube.com/watch?v=4pL9pqtkkqc

ulotka

ISTA CONNECT – PORTAL DLA MIESZKAŃCÓW


 

2019-12-23, Segreguj odpady aby uniknąć dużych podwyżek.

uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2020 r. prowadzone będą przez Urząd Miasta Gliwice szczegółowe kontrole sposobu segregacji odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w segregowaniu odpadów opłata za brak segregacji może zostać podniesiona aż 4-krotnie w stosunku do dotychczasowej opłaty.

https://segreguj.gliwice.eu/pub/files/ULOTKA_AKTUALNA.pdf


2019-11-21, NOWE EKOLOGICZNE lampy solarne i hybrydowe na naszym osiedlu

Szanowni Państwo,

miło nam Was poinformować o zrealizowaniu zadania pn.: „Montaż 21 lamp hybrydowych i solarnych przy ul. Sztabu Powstańczego w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Było tomożliwe dzięki współpracy Spółdzielni, Rady Osiedlowej, Radnego Miejskiego Piotra Gogolińskiego oraz Waszym głosom podczas plebiscytu.

Załącznik – odpowiedź z UM na zapytanie Radnego P. Gogolińskiego


2018-06-20, Fundusze Europejskie – Fundusz Spójności

 


 

2018-05-25, KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

Czytaj dalej »

2018-04-03, Dofinansowanie do opłat za wywóz odpadów komunalnych dla seniorów

Dofinansowanie do opłat za wywóz odpadów komunalnych dla seniorów

 

W związku ze wzrostem stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych i sposobem ich naliczania dla posiadaczy lokali mieszkalnych na terenie miasta Gliwice, Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” uprzejmie informuje mieszkańców zarządzanych przez siebie nieruchomości o możliwości otrzymania dofinansowania do opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Wszelkie informacje dotyczące dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku, a także i całej procedury znajdziecie Państwo na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Dofinansowanie jest skierowane do osób starszych, które często same ponoszą koszty utrzymania swoich nieruchomości i jest to nierzadko dla nich sporym obciążeniem finansowym.

 

Podstawa prawna:  Zarządzenie nr PM-5762/18 z dnia 1 lutego 2018r.


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267