2024-06-10, Komunikat

Uprzejmie informujemy, że z dniem 28.05.2024r. zmianie uległ „Regulamin rozliczania kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz pobierania opłat z tego tytułu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” w Gliwicach”

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267