Batalionu Kosynierów 1-7

 

Okres realizacji 2016-09-30 – 2018-12-31

Podstawowym celem projektu jest bezpieczne usunięcie wyrobów azbestowych w postaci płyt azbestowo-cementowych wraz z unieszkodliwieniem odpadów zwierających azbest.

Jednocześnie, przedsięwzięcie obejmuje ocieplenie dwóch ścian szczytowych zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym, co tym samym pozwoli na redukcję zużycia energii finalnej w budynku i ograniczenie emisji dwutlenku węgla do powietrza atmosferycznego.

W ramach projektu określono następujący przedmiot i zakres robót:

  • demontaż obudowy Acekol, według opisu technologii i blachy trapezowej,
  • demontaż istniejących obróbek blacharskich z elewacji budynku,
  • ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych budynku wraz z wykonaniem obróbek blacharskich, ogniomistrzów po obwodzie,
  • ocieplenie cokołu
  • wykonanie prac towarzyszących w postaci izolacji przeciwwilgociowej ściany fundamentowej, nałożenie rur ochronnych na instalację odgromową

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267