Ogłoszenia o lokalach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” w Gliwicach ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy:

  1. Sztabu Powstańczego 13/11 w Gliwicach. (Trzeci Przetarg)

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 58,75 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju, piwnica o powierzchni 2,00 m2 lokal usytuowany jest na 3 piętrze w budynku ośmiokondygnacyjnym. Cena wywoławcza – 224.000,00 zł, wadium w wysokości 11.200,00 zł.

Lokal można oglądać po wcześniejszym umówieniu pod nr 728-927-266 lub w dniu 12.01.2023 r. o godz. 10:00. Oferty zgodne z § 5 Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w SM SZOBISZOWICE, który jest dostępny na stronie internetowej www.szobiszowice.pl, należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:

„Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Sztabu Powstańczego 13/11 w Gliwicach„

wraz z dowodem wpłaty wadium w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w terminie do dnia 17.01.2023 r. do godz. 830. Wadium należy wpłacić na konto nr 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 i powinno zostać uznane na rachunku SM Szobiszowice najpóźniej w dniu 16.01.2023 r. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, nie wniesie w pełnej wysokości kwoty wynikającej
ze złożonej oferty w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu przetargu na jego korzyść. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone w kwocie nominalnej niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 17.01.2023 r. o godzinie 1000.

Osoby, które wygrają przetarg zobowiązane są do:

– zapłaty wylicytowanej ceny i zawarcia umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu przetargu,

– przystąpienia w poczet członków Spółdzielni,

– poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem lokalu.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

ogłoszenie o przetargu na lokal Sztabu Powstańczego 13/11

Data dodania: 28.12.2022 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” w Gliwicach ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych:

  1. Sztabu Powstańczego 33/15 w Gliwicach (III przetarg)

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 53,43 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju, piwnica o powierzchni 2,30 m2 lokal usytuowany jest na 5 piętrze w budynku ośmiokondygnacyjnym. Cena wywoławcza – 256.500,00 zł (poprzednia cena 285.000,00 zł) , wadium w wysokości 12.250,00 zł.

  1. Sztabu Powstańczego 13/11 w Gliwicach (II przetarg)

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 58,75 m2, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju, piwnica o powierzchni 2,00 m2 lokal usytuowany jest na 3 piętrze w budynku ośmiokondygnacyjnym. Cena wywoławcza – 224.000,00 zł, wadium w wysokości 11.200,00 zł.

Lokale można oglądać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 728-927-266 w dniu 20.12.2022 r. o godzinie 10:00. Oferty zgodne z § 5 Regulaminu przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w SM SZOBISZOWICE, który jest dostępny na stronie internetowej www.szobiszowice.pl, należy składać w zamkniętej kopercie z odpowiednim napisem:

„Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Sztabu Powstańczego 33/15 w Gliwicach„

bądź

„Przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Sztabu Powstańczego 13/11 w Gliwicach„

wraz z dowodem wpłaty wadium w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w terminie do dnia 22.12.2022 r. do godz. 830. Wadium należy wpłacić na konto nr 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909 i powinno zostać uznane na rachunku SM Szobiszowice najpóźniej w dniu 21.12.2022 r. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana, nie wniesie w pełnej wysokości kwoty wynikającej
ze złożonej oferty w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu przetargu na jego korzyść. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane, zostanie zwrócone w kwocie nominalnej niezwłocznie po zamknięciu lub unieważnieniu przetargu.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 22.12.2022 r. ( w przypadku pkt. 1 o godzinie 1000 , w przypadku pkt. 2 o godzinie 1100)

Osoby, które wygrają przetarg zobowiązane są do:

– zapłaty wylicytowanej ceny i zawarcia umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o rozstrzygnięciu przetargu,

– przystąpienia w poczet członków Spółdzielni,

– poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem lokalu.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia: 12.12.2022r.

ogłoszenie o przetargu na lokale Sztabu Powstańczego 33/15 i Sztabu Powstańczego 13/11

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Sztabu Powstańczego 33/15 w Gliwicach wybrana została oferta Pana Adama Kujawskiego.

Data ogłoszenia: 22.12.2022r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267