Sztabu Powstańczego 25-33

„Podniesienie efektywności energetycznej budynku mieszczącego się
przy ul. Sztabu Powstańczego 25-33”

   Spółdzielnia rozpoczęła prace objęte projektem w 2017 roku. W pierwszej kolejności przygotowano dokumentację techniczną, zawierającą projekty budowlane. Kolejne prace polegały na wymianie oświetlenia. Stare punkty świetlne w budynku zostały wymienione na lampy LED, charakteryzujące  się znacznie niższym poborem energii. Dodatkowo lampy LED wyposażone zostały w regulowany czujnik zmierzchu oraz regulowany czujnik ruchu. Pozwoliło to na zoptymalizowanie zużycia energii i jednocześnie obniżenie kosztów energii elektrycznej. Czujnik zmierzchu to rozwiązanie, które powoduje automatyczne włączanie się gotowości do zapalenia lampy, w momencie, gdy na zewnątrz zaczyna się ściemniać i odwrotnie w momencie świtania czujnik automatycznie wyłącza możliwość świecenia, bo jest wystarczająco jasno. W okresie, gdy czujnik zmierzchu jest aktywny, czujnik ruchu, jak sama nazwa wskazuje, powoduje świecenie lampy gdy zostanie wykryty ruch w jej pobliżu.  Lampy zapalają się tylko wtedy, gdy są rzeczywiście potrzebne.

   Ocieplenie stropów parterów od strony piwnic i stropodachu, z jednej strony poprawiło komfort termiczny mieszkańców najniższej i najwyższej kondygnacji, a z drugiej strony  pozwoliło również zwrócić się do dostawcy ciepła z wnioskiem o obniżenie mocy zamówionej, co przełożyło się na niższe koszty ogrzewania ponoszone przez wszystkich  mieszkańców budynku.

   Docieplenie stropów piwnic wełną mineralną było realizowane równocześnie z pracami polegające na wymianie poziomów centralnego ogrzewania z zamontowaniem hydraulicznej regulacji podpionowej c.o. i c.w.u. na poziomie piwnic. W tym czasie wykonano również płukanie instalacji c.o. z nagromadzonych w instalacji osadów i kamienia. Efektem końcowym prac instalacyjnych i płukania było zwiększenie sprawności instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

   W kolejnym etapie ocieplono ściany zewnętrzne. Ta część projektu była największym wyzwaniem logistycznym i poświęcono mu najwięcej czasu i pracy, ale miała dodatkowy pozytywny efekt. Budynek z nową elewacją nie może być niezauważony przez wszystkich mieszkańców osiedla. Podczas ocieplania ścian zewnętrznych przeprowadzone zostały też prace niezwiązane bezpośrednio z projektem unijnym, ale które były konieczne do wykonania ze względu na bezpieczeństwo i funkcjonalność tzn. kotwienie ścian warstwowych, remont wejść i schodów do budynków, wykonanie zadaszeń nad balkonami na ostatnich kondygnacjach oraz remont murków oporowych przy wejściach do pomieszczeń piwniczych.

   W 2019 r. zmodernizowano również 5 dźwigów osobowych znajdujących się w budynkach. Podobnie jak w przypadku oświetlenie wymiana napędów wind ma niebagatelne znaczenie przy zużyciu energii elektrycznej. Analizy zużycia energii elektrycznej w budynku pokazują, że udało się je znacznie obniżyć z ponad 29 tys. kWh rocznie w 2016 r. do 12 tys. kWh w 2020 r.

   Ostatnim etapem prac była wymiana węzła cieplnego z wdrożeniem systemu zarządzania energią. System pozwala na zdalny monitoring pracy węzła i jego zdalne sterowanie.

Prace zakończono w 2020r.

   Zdjęcia budynku przed rozpoczęciem realizacji projektu

PRZED

PO

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267