Kontakt

Godziny pracy Spółdzielni:


Poniedziałek 7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 17:00
Środa 7:00 – 15:00
Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 13:00

Kontakt


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice”
ul. Sztabu Powstańczego 3
44-100 Gliwice

tel. 728-927-260

e- mail: sekretariat@szobiszowice.pl

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informujemy, że ze względu na brak możliwości weryfikacji danych osób przesyłających korespondencję do Spółdzielni drogą elektroniczną, w razie żądania uzyskania odpowiedzi na wnioski i pisma, prosimy o zachowanie zwykłej formy pisemnej. Adres e-mail zamieszczony na stronie internetowej Spółdzielni służy przede wszystkim do korespondencji z instytucjami i przedsiębiorstwami. Otrzymywane na w/w adres e-mail przez członków Spółdzielni, wnioski i zapytania mogą pozostać bez odpowiedzi i bez nadania urzędowego biegu.

Kontakt Bezpośredni Do Komórek Organizacyjnych:


Dział Członkowsko – Mieszkaniowy tel. 732-927-267, sekretariat@szobiszowice.pl

 • Udzielanie informacji w sprawach członkowsko-mieszkaniowych
 • Przyjmowanie w poczet członków Spółdzielni osób, które nabyły spółdzielcze prawo do lokalu lub współmałżonków nie będących członkiem Spółdzielni, skreślanie z rejestru członków
 • Prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa do lokalu

Administracja tel. 728 927 260, administracja@szobiszowice.pl

 • Sprawy czystości i porządku na osiedlu,
 • Sprawy zieleni osiedlowej,
 • Place zabaw

Dział Techniczny tel. 728 927 262, techniczny@szobiszowice.pl

 • Nadzór bieżący nad prawidłowym przebiegiem i jakością prac remontowo-modernizacyjnych
 • Przyjmowanie od mieszkańców wszelkich zgłoszeń dotyczących awarii, usterek i innych nieprawidłowości w zasobach Spółdzielni, prowadzenie ewidencji tych zgłoszeń oraz sposobu i terminu ich usuwania

Dział Opłat Czynszowych  tel. 728 927 263, czynsze@szobiszowice.pl

 • Naliczenie i ewidencja opłat za używanie lokali mieszkalnych,
 • Windykacja należności 
 • Udzielanie informacji w sprawie wysokości opłat, zadłużenia i możliwości uzyskania dodatków mieszkaniowych

Inspektor Nadzoru tel. 728 927 267

Telefony dyżurne


w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz po godzinach urzędowania Spółdzielni awarie należy zgłaszać pod następujące numery telefonów:

Elektryczne 500 102 976
Instalacje: wod-kan, co, ccw, gaz 731 251 143
Domofony 32 242 11 75, 500 102 976
Dźwigi 796 180 460
TV Gliwice, Standard – IMPERIUM 32 301 40 00

UWAGA!
W okresie zimowym uruchamiamy nr telefonu do koordynatora ds. odśnieżania. Wszelkie uwagi w tym zakresie prosimy zgłaszać pod nr telefonu: 506-269-700.

Telefony alarmowe


Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie 999
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 992
Pogotowie Wod-Kan 994
Straż Miejska 986
Komisariat II Policji w Gliwicach (47) 85 902 00

STRAŻ MIEJSKA

Dzielnicowymi rejonu dla ul. Toszeckiej i Sokoła są:

Agata Łabuszewska -Turlej (numer służbowy 17)

Dariusz Gutowski (numer służbowy 12)

Dzielnicowymi rejonu dla ul. Sztabu Powstańczego i Batalionu Kosynierów są:

Elżbieta Żemełko (numer służbowy 41)

Konrad Hecht (numer służbowy 81)

Kontakt:

Pod numerem (32) 231-69-55 lub 986

e-mail: sekretariat@smgliwice.pl

POLICJA

Dzielnicowym rejonu dla ul. Toszeckiej i Sokoła jest:

mł.asp. Marcin Dłociok

Dzielnicowym rejonu dla ul. Sztabu Powstańczego i Batalionu Kosynierów jest:

asp. Tomasz Lebok

KONTAKT:

Pod numerem 47 85 902 00 lub 997

e-mail:  komisariat2@gliwice.slaska.policja.gov.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267