Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” w Gliwicach zaprasza do składania ofert na niżej podany zakres robót.

a) Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej PCV w ilości 2kpl. oraz drzwi zewnętrznych o konstrukcji aluminiowej oszklonej wraz z naświetlem dla lokalu użytkowego Sztabu Powstańczego 7A

 b) Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej PCV w ilości 2kpl. oraz drzwi zewnętrznych o konstrukcji aluminiowej oszklonej wraz z naświetlem w ilości 1kpl., drzwi zewnętrzne o konstrukcji aluminiowej pełnych z małą szybką (lustro weneckie) w ilości 1kpl. dla lokalu użytkowego Sztabu Powstańczego 5

 c) Dostawa wraz z montażem drzwi zewnętrznych o konstrukcji aluminiowej pełnych z małą szybką (lustro weneckie) w ilości 1kpl. dla lokalu użytkowego Sztabu Powstańczego 5A

 d) Dostawa wraz z montażem drzwi zewnętrznych pełnych o konstrukcji aluminiowej z małą szybką (lustro weneckie) w ilości 1kpl. dla lokalu użytkowego Sztabu Powstańczego 7B

Preferowany termin realizacji do dnia 30.12.2023r.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w siedzibie Spółdzielni
w sekretariacie – ul. Sztabu Powstańczego 3, pocztą lub na adres mailowy techniczny@szobiszowice.pl
w terminie do dnia 28.11.2023r do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe + formularz + rysunek techniczny
Rodo

Data publikacji: 15.11.2023r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” w Gliwicach zaprasza do składania ofert na niżej podany zakres robót.

a) Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej PCV dla lokalu użytkowego zakład fryzjerski przy ul. Sztabu Powstańczego 7 w ilości 4 kpl.
b) Dostawa wraz z montażem drzwi zewnętrznych o konstrukcji aluminiowej dla lokalu użytkowego zakład fryzjerski przy ul. Sztabu Powstańczego w ilości 2 kpl.

Preferowany termin realizacji do dnia 15.12.2023r.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w siedzibie Spółdzielni
w sekretariacie – ul. Sztabu Powstańczego 3, pocztą lub na adres mailowy techniczny@szobiszowice.pl
w terminie do dnia 31.10.2023r do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe
formularz

Data publikacji: 25.10.2023r.

W wyniku złożonych ofert na zapytanie ofertowe została wybrana oferta firmy:

Renoma Katarzyna Lasota

ul. Zapowiednik 13, 98-279 Złoczew


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” w Gliwicach zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty na:

Dostawę wraz z montażem stolarki drzwi zewnętrznych wejściowych o konstrukcji aluminiowej na bazie profilu tzw. ciepłego spełniającego warunkom technicznym obowiązującym od 2021r. w zakresie przenikalności cieplnej.

Preferowany termin realizacji do dnia 21 dni od dnia podpisania zlecenia. Termin realizacji do 30.11.2023r.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w siedzibie Spółdzielni
w sekretariacie – ul. Sztabu Powstańczego 3, pocztą lub na adres mailowy techniczny@szobiszowice.pl w terminie do dnia 16.10.2023r.

Zapytanie ofertowe + formularz

Data publikacji: 06.10.2023r.

W wyniku złożonych ofert na zapytanie ofertowe została wybrana oferta firmy:

Renoma Katarzyna Lasota

ul. Zapowiednik 13, 98-279 Złoczew


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” w Gliwicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji ścian zewnętrznych i wzmocnieniu płyt warstwowych wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Batalionu Kosynierów 2-8 

Wadium w wysokości 42.000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice
– PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909
do dnia 06.10.2023r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 09.10.2023r. do godz. 9:00

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 09.10.2023r. godz. 10:00

Termin wykonania prac objętych przetargiem – w okresie od 12.10.2023r. do 31.12.2023r.

Dodatkowe informację można uzyskać pod nr. tel. 728-927-267

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności gdy wynagrodzenie zaproponowane przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

Materiały przetargowe do odbioru w biurze Spółdzielni od dnia 25.09.2023r. po wpłacie na ww. konto kwoty w wysokości 80,00 zł.

INFORMACJA

 

Komisja przetargowa Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” w Gliwicach przedłuża termin składania ofert przetargowych na termomodernizację budynku przy ul. Batalionu Kosynierów 2-8.

Przedłużenie terminu dotyczy:

– Wpłata wadium do dnia 06.10.2023r.

– Składanie ofert przetargowych do dnia 09.10.2023r. do godz. 900

– Otwarcie ofert w dniu 09.10.2023r. o godz. 1000

– Termin wykonania prac w okresie od 12.10.2023r. do 31.12.2023r.

Pozostałe informację nie ulegają zmianie

Data publikacji: 28.09.2023r.

Ogłoszenie wyniku:

W wyniku złożonych ofert na zapytanie ofertowe została wybrana oferta firmy:

P.B.P.U.H Wolimpex Władysław Wolak

ul. Kozielska 501, 44-100 Gliwice

 


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267