Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” w Gliwicach zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty na:

Uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną „na gorąco”

Preferowany termin realizacji do dnia 15.04.2023r.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w siedzibie Spółdzielni
w sekretariacie – ul. Sztabu Powstańczego 3, pocztą lub na adres mailowy techniczny@szobiszowice.pl w terminie do dnia 15.03.2023r.

załączniki:
https://szobiszowice.pl/wp-content/uploads/zal-123-1.pdf

https://szobiszowice.pl/wp-content/uploads/zapytanie-ofertowe-ubytki-1.pdf

data publikacji: 24.02.2023r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” w Gliwicach zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty na:

Dostawę wraz z montażem stolarki drzwi zewnętrznych wejściowych o konstrukcji aluminiowej na bazie profilu tzw. ciepłego spełniającego WT 2021r. w zakresie przenikalności ciepła.

Preferowany termin realizacji do dnia 15.03.2023r.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w siedzibie Spółdzielni
w sekretariacie – ul. Sztabu Powstańczego 3, pocztą lub na adres mailowy techniczny@szobiszowice.pl w terminie do dnia 24.02.2023r. do godz. 12:00

załączniki:

zapytanie ofertowe

data publikacji: 13.02.2023r.

Ogłoszenie wyniku:

W wyniku złożonych ofert na zapytanie ofertowe została wybrana oferta firmy:

RENOMA Katarzyna Lasota

ul. Kozielska 80, 44-100 GliwiceOGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” w Gliwicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji ścian zewnętrznych i wzmocnieniu płyt warstwowych wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Sztabu Powstańczego 58-62

Wadium w wysokości 40.000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice
– PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909
do dnia 23.02.2023r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 24.02.2023r. do godz. 9:00

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 24.02.2023r. o godz. 10:00

Termin wykonania prac objętych przetargiem – w okresie od 01.03.2023r. do 19.05.2023r.

Dodatkowe informację można uzyskać pod nr. tel. 728-927-267

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności gdy wynagrodzenie zaproponowane przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

załączniki:
SIWZ
załącznik-1
załącznik-2
załącznik-3-9
projekt techniczny
przedmiar robót
decyzja-1
decyzja-2
projekt umowy
projekt cz.1
projekt cz.2

data publikacji: 10.02.2023r.

Ogłoszenie wyniku:

W wyniku złożonych ofert na zapytanie ofertowe została wybrana oferta firmy:

Wolimpex P.B.P.U.H Władysław Wolak,

ul. Kozielska 501, 44-164 Gliwice


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” w Gliwicach zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty na:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych malarskich w pełnym zakresie technologicznym ścian i stropów w klatce schodowej budynku przy
ul. Batalionu Kosynierów 8 w Gliwicach

Termin wykonania prac objętych zapytaniem: styczeń-luty 2023.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w siedzibie Spółdzielni
w sekretariacie – ul. Sztabu Powstańczego 3, pocztą lub na adres mailowy techniczny@szobiszowice.pl w terminie do dnia 30.12.2022r. do godz. 10:00

załączniki:

zapytanie ofertowe
formularz ofertowy
oświadczenie RODO
przedmiar robót

data publikacji: 15.12.2022r.

Ogłoszenie wyniku:

W wyniku złożonych ofert na zapytanie ofertowe została wybrana oferta firmy:

Wolimpex P.B.P.U.H Władysław Wolak,

ul. Kozielska 501, 44-164 Gliwice

data publikacji: 02.01.2023r.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267