Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” w Gliwicach zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dot. wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej WLZ i ADM w budynku Batalionu Kosynierów 12-18 w Gliwicach.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w siedzibie Spółdzielni
w sekretariacie – ul. Sztabu Powstańczego 3, pocztą lub na adres mailowy techniczny@szobiszowice.pl
w terminie do dnia 08.04.2024r. do godz. 14:00

Zapytanie ofertowe + formularz

Data publikacji: 25.03.2024r.

W wyniku złożonych ofert na zapytanie ofertowe została wybrana oferta firmy:

Proelnat Natalia Kozik

ul. Skowrońskiego 32, 44-100 Gliwice


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” w Gliwicach zwraca się
z prośbą o przedstawienie oferty na:

Przygotowanie i obsługę wniosku aplikacyjnego dla projektu:
„Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Sztabu Powstańczego 1-15 w Gliwicach”

Zamawiający zaprasza do składania ofert pisemnych w postępowaniu na opracowanie studium wykonalności dla w.w projektu w ramach programu Poprawa efektywności energetycznej
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) – nabór dla ostatecznych odbiorców wsparcia, Priorytet FENX. 01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX 01.01 Efektywność energetyczna.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w siedzibie Spółdzielni
w sekretariacie – ul. Sztabu Powstańczego 3, pocztą lub na adres mailowy techniczny@szobiszowice.pl
w terminie do dnia 21.02.2024r.

Zapytanie ofertowe + formularz

Data publikacji: 05.02.2024r.

W wyniku złożonych ofert na zapytanie ofertowe została wybrana oferta firmy:

Energetyczna Sp. z o.o.

ul. Rubinowa 2e/1u 44-100 Gliwice


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” w Gliwicach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku wielorodzinnego przy ulicy Sokoła 4 w Gliwicach.

Wadium w wysokości 3.000,00 zł należy wpłacić na konto Spółdzielni SM Szobiszowice
– PKO BP I/O Gliwice 87 1020 2401 0000 0102 0038 4909
do dnia 13.12.2023r.

Oferty w zaklejonych i opisanych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 14.12.2023r. do godz. 9:00

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w dniu 14.12.2023r. godz. 10:00

Termin wykonania prac objętych przetargiem – w okresie od 20.12.2023r. do 15.02.2024r.

Dodatkowe informację można uzyskać pod nr. tel. 728-927-267/262

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, w szczególności gdy wynagrodzenie zaproponowane przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę przekracza środki przeznaczone na wykonanie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

W wyniku złożonych ofert na zapytanie ofertowe została wybrana oferta firmy:

Multitechnika S.C Jarosław Młyńczak, Zbigniew Wierzbowski

ul. Krywałdzka 1a, 44-144 Nieborowice


ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” w Gliwicach zaprasza do składania ofert na niżej podany zakres robót.

a) Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej PCV w ilości 2kpl. oraz drzwi zewnętrznych o konstrukcji aluminiowej oszklonej wraz z naświetlem dla lokalu użytkowego Sztabu Powstańczego 7A

 b) Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej PCV w ilości 2kpl. oraz drzwi zewnętrznych o konstrukcji aluminiowej oszklonej wraz z naświetlem w ilości 1kpl., drzwi zewnętrzne o konstrukcji aluminiowej pełnych z małą szybką (lustro weneckie) w ilości 1kpl. dla lokalu użytkowego Sztabu Powstańczego 5

 c) Dostawa wraz z montażem drzwi zewnętrznych o konstrukcji aluminiowej pełnych z małą szybką (lustro weneckie) w ilości 1kpl. dla lokalu użytkowego Sztabu Powstańczego 5A

 d) Dostawa wraz z montażem drzwi zewnętrznych pełnych o konstrukcji aluminiowej z małą szybką (lustro weneckie) w ilości 1kpl. dla lokalu użytkowego Sztabu Powstańczego 7B

Preferowany termin realizacji do dnia 30.12.2023r.

Oferty należy składać na załączonym formularzu w siedzibie Spółdzielni
w sekretariacie – ul. Sztabu Powstańczego 3, pocztą lub na adres mailowy techniczny@szobiszowice.pl
w terminie do dnia 28.11.2023r do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe + formularz + rysunek techniczny
Rodo

Data publikacji: 15.11.2023r.

W wyniku złożonych ofert na zapytanie ofertowe została wybrana oferta firmy:

Renoma Katarzyna Lasota

ul. Zapowiednik 13, 98-279 Złoczew

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267