2023-01-31, Komunikat

Informujemy,  że z dniem 01.02.2023r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej– Gliwice Spółka z o.o. wprowadziło nową Taryfę dla ciepła.
Taryfa zatwierdzona została  Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.155.2022.KTW z dnia 16.01.2023r. i dostępna jest na stronie internetowej  www.pec.gliwice.pl

Ze względu na ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ceny zostały odpowiednio zmodyfikowane i wynoszą odpowiednio:

Cena ciepła z rekompensatą 74,80 zł/GJ
Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 166 584,26 zł/MW/rok
Cena nośnika ciepła z rekompensatą 23,63 zł/m3


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267