2023-11-08, Komunikat


Uprzejmie informujemy,  że z dniem 24.10.2023r. zmianie uległy następujące regulaminy:
– Regulamin Organizacji i Przeprowadzania Przetargów na Roboty Budowlane, Usługi i Dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE w Gliwicach;
– Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE.


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267