2023-04-20, Świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków z dniem 28 kwietnia 2023r. wchodzi w życie obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku/lokalu.

Najważniejsze informacje:

– Posiadanie świadectwa energetycznego będzie obowiązkowe tylko w przypadku sprzedaży bądź wynajęcia lokalu.

– Sprzedając mieszkanie, obowiązkowe będzie przekazanie takiego dokumentu nabywcy przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa. W przypadku najmu wystarczy przekazać kopię lub wydruk w wersji elektronicznej.

– Przepisy wprowadzają również obowiązek poinformowania o świadectwie już w ogłoszeniu zbycia lub najmu, gdy dla budynku lub części budynku został ten dokument sporządzony.

– Obowiązek dotyczy wyłącznie nowych umów najmu (zawartych po wejściu w życie nowelizacji). Świadectwo musi dotyczyć wyłącznie wynajmowanej nieruchomości a nie całego budynku.

– Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez okres 10 lat od dnia jego sporządzenia. Traci on jednak swą ważność w przypadku, jeśli w budynku zostaną przeprowadzone roboty modernizacyjne (przykładowo termomodernizacja budynku bądź wymiana okien w lokalu).

– Świadectwo będzie można uzyskać, zlecając jego sporządzenie  osobie uprawnionej do sporządzania świadectw. Koszt sporządzenia świadectwa ponosi właściciel konkretnego mieszkania/lokalu.

– Osoby uprawnione do wystawiania świadectw można znaleźć w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków. Koszt świadectwa energetycznego ponosi właściciel lokalu lub osoba której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Za brak certyfikatu grozi kara grzywny.

Od 28 kwietnia 2023r. Spółdzielnia umożliwi właścicielom lokali nieodpłatne pozyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w wersji papierowej lub elektronicznej, potrzebnego do wykonania świadectwa dla lokalu. W tym celu należy wypełnić wniosek i przekazać go do sekretariatu w siedzibie Spółdzielni lub mailowo na adres : techniczny@szobiszowice.pl.

Wniosek – Świadectwo Energetyczne

Uwaga: Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków wykonywane będą przez firmę Agencja Doradztwa Energetycznego Dawid Lipko. W przypadku braku wyboru przez Państwa osoby uprawnionej do wystawienia świadectw, sugerujemy kontakt z w/w firmą. Wynegocjowana kwota przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu wynosi 300,00 zł brutto.
Telefon kontaktowy: 601 176 513


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267