2019-09-17, Remont ul. Toszeckiej

Informacja dla mieszkańców Toszecka 86-96 i Sokoła 4

Uprzejmie informujemy, że na podstawie informacji uzyskanych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach zakończenie prac remontowych ulicy Toszeckiej na wysokości ulic Sokoła i Harcerskiej planowane jest z końcem października 2019 r.


 

2019-09-17, Deratyzacja

Informujemy, że w dniu 17.09.2019r. odbędzie się deratyzacja w budynkach Spółdzielni. Prosimy o otwarcie przejść piwnicznych w tym dniu.

Prace wykonuje: Usługi Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Mieczysław Janicki


 

2019-09-04, Zmiana kosztów dostawy ciepła

 Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OKA.4210.44.2019.CW z dnia 8 sierpnia 2019 roku zatwierdził podwyżkę cen dostawy ciepła przedłożoną przez PEC-Gliwice Sp. z o.o. Nowa taryfa PEC-Gliwice Sp. z o.o. dostępna jest na stronie https://www.pec.gliwice.pl/aktualnosci/informujemy-o-zmianie-taryfy-dla-ciepla-od-01-wrzesnia-2019-r

Jednocześnie informujemy, że zaliczki na pokrycie kosztów ciepła na nowy okres rozliczeniowy zakładają w/w podwyżkę, niemniej jednak w celu uniknięcia możliwości powstania niedopłaty przy rozliczeniu kosztów na koniec kolejnego okresu rozliczeniowego, istnieje możliwość indywidualnego zwiększenia zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody. W tym celu prosimy o kontakt w biurze Spółdzielni lub pod nr 728 927 263 ewentualnie drogą elektroniczną poprzez adres: czynsze@szobiszowice.pl

 


 

2019-09-03, Komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” uprzejmie informuje o zbliżającym się sezonie grzewczym. Wszelkie prace wykonywane na instalacji centralnego ogrzewania powinny bezwzględnie zakończyć się do dnia 16.09.2019 r. Prosimy również o poodkręcanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach na maksymalny nastaw w celu poprawnego odpowietrzenia instalacji.


 

2019-08-07, Zmiana regulaminu kosztów ciepła

Zmiana regulaminu kosztów ciepła

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.07.2019 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 11/2019 w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz ustalanie opłat za centralne ogrzewanie lokali i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” w Gliwicach. Pełen tekst zmienionego regulaminu (Regulamin nr 2) znajduje się w zakładce akty prawne/regulaminy i będzie miał zastosowanie do kolejnego okresu rozliczeniowego tj. okresu 01.09.2019 r. – 31.08.2020 r. Rozliczenie kosztów ciepła za okres 2018/2019 zostanie wykonane wg dotychczasowych zasad (Regulamin nr 1)


 

2019-06-26, Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 04.06.2019 r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” przedstawia informację o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 04.06.2019r.:

  • Uchwała nr 1/2019

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022
(głosy za: 66 ; przeciw: 0 ; wstrzymujące: 0)

  • Uchwała nr 2/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok
(głosy za: 70 ; przeciw: 0 ; wstrzymujące: 3)
Czytaj dalej »

2018-06-20, Fundusze Europejskie – Fundusz Spójności

 


 

2018-05-25, KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

Czytaj dalej »

2018-05-22, Nowa taryfa za wodę i ścieki od 25.05.2019 r.

Nowa taryfa za wodę i ścieki od 25.05.2019 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” informuje, o zmianie taryfy za dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 24 pkt. 5 oraz pkt. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858) od dnia 25 maja 2019 r. do dnia 24 maja 2020 r. na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Zbrosławice obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Poniżej wyszczególnione zostały także pozostałe zaplanowane zmiany taryfy.

  • Cena brutto [zł/m3] w okresie od 25.05.2019 r. do 24.05.2020 r. – 12,35 zł
  • Cena brutto [zł/m3] w okresie od 25.05.2020 r. do 24.05.2021 r. – 12,65 zł.

 

2018-04-03, Dofinansowanie do opłat za wywóz odpadów komunalnych dla seniorów

Dofinansowanie do opłat za wywóz odpadów komunalnych dla seniorów

 

W związku ze wzrostem stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych i sposobem ich naliczania dla posiadaczy lokali mieszkalnych na terenie miasta Gliwice, Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” uprzejmie informuje mieszkańców zarządzanych przez siebie nieruchomości o możliwości otrzymania dofinansowania do opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Wszelkie informacje dotyczące dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku, a także i całej procedury znajdziecie Państwo na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Dofinansowanie jest skierowane do osób starszych, które często same ponoszą koszty utrzymania swoich nieruchomości i jest to nierzadko dla nich sporym obciążeniem finansowym.

 

Podstawa prawna:  Zarządzenie nr PM-5762/18 z dnia 1 lutego 2018r.


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267