2019-05-14, Spotkanie z mieszkańcami

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” zaprasza mieszkańców następujących budynków na spotkania w siedzibie Spółdzielni w terminach:

Sztabu Powstańczego 1-15 – 21.05.2019 r., o godz. 1530-1700
Batalionu Kosynierów 1-7 – 23.05.2019 r., o godz. 1500-1600

Spotkania odbędą się w sali posiedzeń w lokalu przy ul. Sztabu Powstańczego 3. Będzie to okazja do poruszenia tematów związanych z Państwa nieruchomościami oraz do przekazania bezpośrednio Zarządowi Spółdzielni uwag na temat pracy i funkcjonowania Spółdzielni. Na spotkania zaproszeni są wszyscy Mieszkańcy, a nie wyłącznie członkowie Spółdzielni.


 

2019-05-07, Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”, działając na podstawie § 90 ust. 2 pkt. 6 Statutu Spółdzielni, zwołuje w dniu 04.06.2019r. o godz. 1630

Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE”

Obrady Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach przy ul. Orląt Śląskich 25.


Czytaj dalej »

2019-04-29, Spotkanie z mieszkańcami

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” zaprasza mieszkańców następujących budynków na spotkania w siedzibie Spółdzielni w terminach:

Sztabu Powstańczego 16-20 – 07.05.2019 r., o godz. 1600-1700
Batalionu Kosynierów 12-18 – 14.05.2019 r., o godz. 1530-1700
Sztabu Powstańczego 17-23 – 16.05.2019 r., o godz. 1500-1600 .

Spotkania odbędą się w sali posiedzeń w lokalu przy ul. Sztabu Powstańczego 3. Będzie to okazja do poruszenia tematów związanych z Państwa nieruchomościami oraz do przekazania bezpośrednio Zarządowi Spółdzielni uwag na temat pracy i funkcjonowania Spółdzielni. Na spotkania zaproszeni są wszyscy Mieszkańcy, a nie wyłącznie członkowie Spółdzielni.


 

2019-01-10, Zapraszamy do zapoznania się z nowym Biuletynem Informacyjnym Spółdzielni

Biuletyn Informacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE 

Styczeń 2019


 

2018-06-20, Fundusze Europejskie – Fundusz Spójności

 


 

2018-06-15, Zapraszamy mieszkańców na spotkania

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółdzielni zaprasza Mieszkańców budynku Sztabu Powstańczego 16-20 w dniu 27.11.2018 r., o godz. 1545-1645 na spotkanie. Spotkanie odbędzie się w sali posiedzeń w lokalu przy ul. Sztabu Powstańczego 3. Będzie to okazja do poruszenia tematów związanych z Państwa nieruchomością oraz do przekazania bezpośrednio Zarządowi Spółdzielni uwag na temat pracy i funkcjonowania Spółdzielni. Na spotkania zaproszeni są wszyscy Mieszkańcy, a nie wyłącznie członkowie Spółdzielni.


 

2018-06-05, Ostatni bezpłatny termin wymiany podzielników

WYMIANA I ODCZYT PODZIELNIKÓW

UWAGA! Ostatnia szansa na bezpłatną wymianę i odczyt podzielników!

Informujemy o ostatnim bezpłatnym terminie odczytu i wymiany podzielników.

Prosimy lokatorów, którzy nie mogli udostępnić lokali mieszkalnych  w pierwszych dwóch terminach o udostępnienie lokali w dniu 19.06.2018r. w godz 15.00-19.00  pracownikom firmy ISTA celem odczytu i wymiany podzielników.

Prosimy o obecność w lokalach w tych godzinach.

 


 

2018-05-25, KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

Czytaj dalej »

2018-05-22, Nowa taryfa za wodę i ścieki od 25.05.2018 r.

Nowa taryfa za wodę i ścieki od 25.05.2018 r.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SZOBISZOWICE” informuje, o zmianie taryfy za dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 24 pkt. 5 oraz pkt. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858) od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 24 maja 2019 r. na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Zbrosławice obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Poniżej wyszczególnione zostały także pozostałe zaplanowane zmiany taryfy.

  • Cena brutto [zł/m3] w okresie od 25.05.2018 r. do 24.05.2019 r. – 12,09 zł
  • Cena brutto [zł/m3] w okresie od 25.05.2019 r. do 24.05.2020 r. – 12,35 zł
  • Cena brutto [zł/m3] w okresie od 25.05.2020 r. do 24.05.2021 r. – 12,65 zł.

 

2018-05-18, Materiały na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w dniu 05.06.2018 r.

Informujemy, że projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdania i pozostałe dokumenty dotyczące posiedzenia Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Sztabu Powstańczego 3 w Gliwicach od dnia 21.05.2018r. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z w/w dokumentami w godzinach pracy Spółdzielni. Ponadto w/w dokumenty dostępne będą dla Członków Spółdzielni poprzez platformę www.e-kartoteka.pl po zalogowaniu. Zachęcamy do wcześniejszego zapoznanie się z dokumentami, a osoby, które jeszcze tego nie zrobiły do założenia konta na platformie e-kartoteka w celu sprawnego procedowania podczas obrad.

 


 

« Starsze wpisy
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267