2017-01-23, Rozliczenie zużycia wody za okres 01.07.2016-31.12.2016r.

Spóldzielnia Mieszkaniowa "SZOBISZOWICE" informuje, że od dnia 25.01.2017r. do dnia 27.01.2017r. do godziny 12.00 można odebrać rozliczenie zużycia wody za okres 01.07.2016-31.12.2016r. oraz zawiadomienia o zmianie wysokości opłat czynszowych od 01.02.2017r.

W dniach 27.01.2017 - 30.01.2017r. zawiadomienia będą roznoszone do mieszkań.

Nie odebrane zawiadomienia w dniu 31.01.2017r. zostaną wysłane za pośrednictwem poczty.

2017-01-03, Nowa taryfa dla ciepła

Nowa taryfa dla ciepła

Za Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. informujemy, że z dniem 1 stycznia 2017 r. została wprowadzona do stosowania nowa Taryfa dla ciepła, zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.49.(14).2016.240.XIV.RZ z dnia 15 grudnia 2016 r.

Nowa taryfa cen ciepła od 01.01.2017 r


 

2017-01-03, Zmiana cen wody i odprowadzania ścieków

 
Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą zmiany cen wody i odprowadzania ścieków przekazaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach
Na podstawie art. 24 pkt. 5 oraz pkt. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858) od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Zbrosławice obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

1.Cena za 1 m³ dostarczonej wody.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto
1 Gospodarstwa domowe 4,46 4,82
2 Przemysł i pozostali odbiorcy 4,61 4,98

2. Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena netto Cena brutto
1 Wszyscy odbiorcy usług 6,27 6,77

Cena za dostarczenie 1 m3 wody i odprowadzenie ścieków od dnia 01.01.2017 r. wynosi 11,59 zł


 

 

2016-12-13, KOMUNIKAT

Informujemy że pracownik firmy Elektrodom, która przeprowadzała na zlecenie Spółdzielni w naszych nieruchomościach przegląd 5- letni instalacji elektrycznej, będzie przeprowadzać przegląd w dwóch ostatnich terminach. Mieszkańcy, u których nie był jeszcze przeprowadzony przegląd proszeni są o udostepnienie lokali w jednym z poniższych terminów:

14.12.2016 w godzinach 9.00 – 15.00 oraz 

15.12.2016 w godzinach 15.00 – 19.00

 

2016-12-01, Komunikat

INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI TOSZECKA 86-96 ORAZ SOKOŁA 4 O ZMIANIE DATY TERMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZEGLĄDU 5-LETNIEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z DNIA 6.12.2016 NA DZIEŃ 8.12.2016 . OSOBY DLA KTÓRYCH TERMIN 6.12.2016 BYŁ TERMINEM  BARDZIEJ DOGODNY ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO W CELU JEGO POTWIERDZENIA POD NR TEL. 728-927-262/260

« Starsze wpisy
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267