Szanowni Państwo
W związku z zaleceniami Państwowego Inspektoratu Sanitarnego ze względu na zagrożenie koronawirusem wprowadza się ograniczenie kontaktu z lokatorami i kontrahentami. Prosimy  mieszkańców, aby w miarę możliwości załatwiali  sprawy za pośrednictwem  internetu oraz kontaktu telefonicznego

Informacje dotyczące rozliczeń będą udzielane telefonicznie: 728-927-263 ; bądź drogą mailową :czynsze@szobiszowice.pl.

Wszelkie sprawy typu: zgłaszanie awarii, szkód zalaniowych a także innych spraw nie wymagających osobistego kontaktu prosimy zgłaszać telefonicznie: 728-927-262 lub na adres email: techniczny@szobiszowice.pl.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w miejscach najbardziej narażonych na częsty kontakt/dotyk na parterach klatek schodowych takich jak: przyciski domofonowe, przyciski w windach oraz klamki na poziomie wejść do budynków wykonywana jest codzienna dezynfekcja środkami odkażającymi. Są to działania wystarczające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa ze strony Spółdzielni na obecnym etapie.

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące wykonywania usług przez pracowników technicznych

zalecane jest odłożenie wizyt pracowników technicznych w lokalach w przypadkach, gdy wizyta nie ma charakteru interwencyjnego (np. w przypadku awarii) i nie jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa oraz potrzeb bytowych osób przebywających w lokalu przed umówieniem się na wykonanie usługi czy też przy wezwaniu należy zapytać wzywających, czy są w trakcie izolacji lub kwarantanny:
w przypadku wykonywania usług w lokalach, w których nie przebywają osoby będące w trakcie izolacji lub kwarantanny, przy wchodzeniu do lokali zalecane jest przestrzeganie następujących zasad:
  • należy poprosić lokatorów o przewietrzenie (w miarę możliwości), lokalu przed wizytą pracowników wykonujących usługi; nie zaleca się używania w tym czasie klimatyzacji,
  • należy poprosić lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizytą pracowników technicznych,
  • należy zdezynfekować ręce przed wejściem do budynku / mieszkania,
  • należy przestrzegać zasady bezpiecznej odległości (2 m) pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu, w którym praca jest wykonywana,
  • należy stosować środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk, a także nieprzemakalny kombinezon / fartuch z długim rękawem wiązany z tyłu – w razie potrzeby i w zależności od specyfiki prac),
  • po zakończeniu czynności w lokalu jednorazowe rękawiczki wyrzucić do kosza na odpady zmieszane – umyć ręce wodą z mydłem, lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
  • obowiązek stosowania środków do ochrony rąk jest wyłączony przy pracach, które nie mogą być wykonywane przy ich użyciu lub gdy jest to znacznie utrudnione,
  • nie zaleca się korzystania z telefonów komórkowych podczas wizyt.