2022-10-04, Komunikat

Informujemy,  że z dniem 01.08.2022r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej– Gliwice Spółka z o.o. wprowadziło nową Taryfę dla ciepła.
Taryfa zatwierdzona została  Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.73. 2022.KTW z dnia 14.07.2022r. i dostępna jest na stronie internetowej  www.pec.gliwice.pl

Ze względu na ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, ceny zostały odpowiednio zmodyfikowane i wynoszą odpowiednio:

Cena ciepła z rekompensatą 71,42 zł/GJ
Cena za zamówioną moc cieplną z rekompensatą 185 996,79 zł/MW/rok
Cena nośnika ciepła z rekompensatą 24,44 zł/m3


 

2022-09-19, Włączenie ciepła

Informujemy, że rozpoczęcie sezonu grzewczego w budynkach nastąpi w dniach 21-22.09.2022r.


 

2022-09-16, Koszenie trawników

Uprzejmie informujemy, że w dniach 20.09. – 27.09.2022r. odbędzie się koszenie trawników. Prosimy o parkowanie samochodów w odległości zapewniającej bezpieczeństwo i czystość pojazdów. W przypadku pozostawienia samochodów bezpośrednio przy terenie koszonym nie pozwoli wykonawcy na pielęgnację terenu w całości.

Termin może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe.


 

2022-09-08, Deratyzacja

Informujemy, że w dniu 15.09.2022r. (czwartek) od godziny 9:00 rozpocznie się deratyzacja (odszczurzanie) budynku. Prosimy o otwarcie przejść piwnicznych.

Prace wykonuje: Usługi Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Mieczysław Janicki.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gliwice.


 

2022-08-31, Nowy Regulamin c.o.

Informujemy, że w dniu 29 sierpnia 2022r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz ustalanie opłat za centralne ogrzewanie lokali i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” w Gliwicach.

Tekst jednolity nowego Regulaminu znajduje się w zakładce Akty prawne → Regulaminy i tutaj.


 

2022-08-05, Komunikat

Uprzejmie informujemy o zbliżającym się sezonie grzewczym. Prace wykonywane na instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach powinny zostać zakończone do dnia 16 września 2022 roku.

Prosimy również o poodkręcanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach na maksymalny nastaw w celu poprawnego odpowietrzenia instalacji.


 

2020-11-02, Wyszukiwarka pomocna w segregacji

https://segreguj.gliwice.eu/start.php?s=95


 

2020-08-25, Nowy portal ista CONNECT

Samokontrola zużycia mediów w mieszkaniu poprzez portal internetowy ista CONNECT

Szanowny użytkowniku portalu!
Ponieważ będziesz miał podgląd na aktualne zużycie mediów,
wysokość rachunków za ogrzewanie i wodę
już nigdy Cię nie zaskoczy.

Już wkrótce udostępnimy naszym mieszkańcom portal internetowy ISTA CONNECT umożliwiający monitorowanie zużycia wody i ciepła w mieszkaniu bez konieczności żmudnego zapisywania danych z poszczególnych okresów.

Bieżące obserwowanie zużycia mediów pozwala na wcześniejsze podjęcie odpowiednich kroków i uniknięcie przykrych niespodzianek przy rozliczaniu kosztów ogrzewania i wody. Pozwala również na szybsze wykrycie nadmiernego zużycia, np. w kuchni w trakcie gotowania i wietrzenia przy odkręconych termo zaworach lub zimnej wody przez niesprawne urządzenia w mieszkaniu (najczęściej kapiący kran lub spłuczkę). Z drugiej strony osoby, które nadmiernie oszczędzają ciepło i wychładzają lokale będą w stanie porównać swoje zużycia do średniej w budynku na wykresie. Portal jest również szczególnie przydatny dla osób podnajmujących i użyczających lokale oraz dla osób lubiących mieć pełną kontrolę nad wydatkami za media.

Jakie dane można zobaczyć:

1) zużycia mediów w lokalu w poszczególnych miesiącach

2) porównywanie zużycia mediów w lokalu w poszczególnych okresach

3) porównanie zużycia w mieszkaniu do średniego zużycia na nieruchomości.

Portal prowadzony jest przez firmę Ista Polska Sp. z o.o. – dostawcę usług rozliczeniowych dla naszej Spółdzielni. Nowa usługa jest udostępniana w ramach dotychczas ponoszonych opłat.

W celu otrzymania kodu aktywacyjnego, umożliwiającego dostęp do portalu, należy złożyć wypełniony wniosek użytkownika w siedzibie Spółdzielni z zachowaniem rygorów epidemiologicznych lub przesłać na adres mailowy techniczny@szobiszowice.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. 728 927 262

Poniżej link do w/w wniosku, filmu, prezentacji i ulotki ukazujących działanie portalu ista connect:

Wniosek użytkownika Ista Connect

https://www.youtube.com/watch?v=4pL9pqtkkqc

ulotka

ISTA CONNECT – PORTAL DLA MIESZKAŃCÓW


 

2019-12-23, Segreguj odpady aby uniknąć dużych podwyżek.

uprzejmie informujemy, że od dnia 01.01.2020 r. prowadzone będą przez Urząd Miasta Gliwice szczegółowe kontrole sposobu segregacji odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości w segregowaniu odpadów opłata za brak segregacji może zostać podniesiona aż 4-krotnie w stosunku do dotychczasowej opłaty.

https://segreguj.gliwice.eu/pub/files/ULOTKA_AKTUALNA.pdf


2019-11-21, NOWE EKOLOGICZNE lampy solarne i hybrydowe na naszym osiedlu

Szanowni Państwo,

miło nam Was poinformować o zrealizowaniu zadania pn.: „Montaż 21 lamp hybrydowych i solarnych przy ul. Sztabu Powstańczego w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Było tomożliwe dzięki współpracy Spółdzielni, Rady Osiedlowej, Radnego Miejskiego Piotra Gogolińskiego oraz Waszym głosom podczas plebiscytu.

Załącznik – odpowiedź z UM na zapytanie Radnego P. Gogolińskiego


« Starsze wpisy
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267