2019-10-07, Tegoroczne przeglądy gazowe/kominiarskie

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 07.10.2019r. do 23.10.2019r. odbędą się przeglądy kominiarskie oraz gazowe. Przeglądy będą wykonywane przez dwie niezależne firmy dlatego prosimy o obecność w mieszkaniu do czasu wykonania wszystkich przeglądów tj. wizyt „Kominiarza” oraz „Gazownika”.

Sokoła 4 – 07.10.2019 godz. 15:30-19:30

Toszecka 86 – 08.10.2019 godz. 12:30-13:30 oraz 16:00-19:30
Toszecka 88 – 08.10.2019 godz. 13:30-14:30 oraz 16:30-19:30
Toszecka 90 – 08.10.2019 godz. 14:30-16:00 oraz 17:00-19:30

Toszecka 92 – 09.10.2019 godz. 12:30-13:30 oraz 16:00-19:30
Toszecka 94 – 09.10.2019 godz. 13:30-14:30 oraz 16:30-19:30
Toszecka 96 – 09.10.2019 godz. 14:30-16:00 oraz 17:00-19:30

Szt. Powstańczego 1 – 10.10.2019 godz. 13:00-14:00 oraz 16:00-19:30
Szt. Powstańczego 3 – 10.10.2019 godz. 14:00-15:00 oraz 16:30-19:30
Szt. Powstańczego 5 – 10.10.2019 godz. 15:00-16:00 oraz 17:00-19:30

Szt. Powstańczego 7 – 14.10.2019 godz. 13:00-14:00 oraz 16:00-19:30
Szt. Powstańczego 9 – 14.10.2019 godz. 14:00-15:00 oraz 16:30-19:30
Szt. Powstańczego 11 – 14.10.2019 godz. 15:00-16:00 oraz 17:00-19:30

Szt. Powstańczego 13 – 15.10.2019 godz. 13:00-14:00 oraz 16:00-19:30
Szt. Powstańczego 15 – 15.10.2019 godz. 14:00-15:00 oraz 16:30-19:30
Szt. Powstańczego 16 – 15.10.2019 godz. 15:00-16:00 oraz 17:00-19:30
Szt. Powstańczego 18 – 15.10.2019 godz. 17:00-19:30
Szt. Powstańczego 20 – 15.10.2019 godz. 17:30-19:30

Szt. Powstańczego 17 – 16.10.2019 godz. 13:00-14:00 oraz 16:00-19:30
Szt. Powstańczego 19 – 16.10.2019 godz. 14:00-15:00 oraz 16:30-19:30
Szt. Powstańczego 21 – 16.10.2019 godz. 15:00-16:00 oraz 17:00-19:30
Szt. Powstańczego 23 – 16.10.2019 godz. 17:00-19:30
Szt. Powstańczego 25 – 16.10.2019 godz. 17:30-19:30

Szt. Powstańczego 27 – 17.10.2019 godz. 13:00-14:00 oraz 16:00-19:30
Szt. Powstańczego 29 – 17.10.2019 godz. 14:00-15:00 oraz 16:30-19:30
Szt. Powstańczego 31 – 17.10.2019 godz. 15:00-16:00 oraz 17:00-19:30

Szt. Powstańczego 33 – 21.10.2019 godz. 13:00-14:00 oraz 16:00-19:30
Szt. Powstańczego 58 – 21.10.2019 godz. 14:00-15:00 oraz 16:30-19:30
Szt. Powstańczego 60 – 21.10.2019 godz. 15:00-16:00 oraz 17:00-19:30
Szt. Powstańczego 62 – 21.10.2019 godz. 17:00-19:30

Bat. Kosynierów 1 – 22.10.2019 godz. 13:00-14:00 oraz 16:00-19:30
Bat. Kosynierów 3 – 22.10.2019 godz. 14:00-15:00 oraz 16:30-19:30
Bat. Kosynierów 5 – 22.10.2019 godz. 15:00-16:00 oraz 17:00-19:30
Bat. Kosynierów 7 – 22.10.2019 godz. 17:00-19:30
Bat. Kosynierów 2 – 22.10.2019 godz. 17:30-19:30
Bat. Kosynierów 4 – 22.10.2019 godz. 17:30-19:30

Bat. Kosynierów 6 – 23.10.2019 godz. 13:00-14:00 oraz 16:00-19:30
Bat. Kosynierów 8 – 23.10.2019 godz. 14:00-15:00 oraz 16:30-19:30
Bat. Kosynierów 12 – 23.10.2019 godz. 15:00-16:00 oraz 17:00-19:30
Bat. Kosynierów 14 – 23.10.2019 godz. 17:00-19:30
Bat. Kosynierów 16 – 23.10.2019 godz. 17:30-19:30
Bat. Kosynierów 18 – 23.10.2019 godz. 17:30-19:30


 

2019-09-26, Bonifikata od opłaty przekształceniowej

Ważna informacja o bonifikacie od opłaty przekształceniowej dla osób niepełnosprawnych i rodzin wielodzietnych.

Uprzejmie informujemy, że w lipcu br. weszła w życie kolejna zmiana ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność na gruntach zagospodarowanych na cele mieszkaniowe. Najważniejszą konsekwencją nowelizacji dla naszych mieszkańców jest możliwość uzyskania bonifikaty. Czytaj dalej »

2019-09-17, Remont ul. Toszeckiej

Informacja dla mieszkańców Toszecka 86-96 i Sokoła 4

Uprzejmie informujemy, że na podstawie informacji uzyskanych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach zakończenie prac remontowych ulicy Toszeckiej na wysokości ulic Sokoła i Harcerskiej planowane jest z końcem października 2019 r. Niestety, ze względu na trwające prace w tym okresie, możliwy jest brak oświetlenia latarni przy miejscach postojowych przy budynku.


 

2019-09-17, Deratyzacja

Informujemy, że w dniu 17.09.2019r. odbędzie się deratyzacja w budynkach Spółdzielni. Prosimy o otwarcie przejść piwnicznych w tym dniu.

Prace wykonuje: Usługi Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Mieczysław Janicki


 

2019-09-04, Zmiana kosztów dostawy ciepła

 Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją Nr OKA.4210.44.2019.CW z dnia 8 sierpnia 2019 roku zatwierdził podwyżkę cen dostawy ciepła przedłożoną przez PEC-Gliwice Sp. z o.o. Nowa taryfa PEC-Gliwice Sp. z o.o. dostępna jest na stronie https://www.pec.gliwice.pl/aktualnosci/informujemy-o-zmianie-taryfy-dla-ciepla-od-01-wrzesnia-2019-r

Jednocześnie informujemy, że zaliczki na pokrycie kosztów ciepła na nowy okres rozliczeniowy zakładają w/w podwyżkę, niemniej jednak w celu uniknięcia możliwości powstania niedopłaty przy rozliczeniu kosztów na koniec kolejnego okresu rozliczeniowego, istnieje możliwość indywidualnego zwiększenia zaliczki na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody. W tym celu prosimy o kontakt w biurze Spółdzielni lub pod nr 728 927 263 ewentualnie drogą elektroniczną poprzez adres: czynsze@szobiszowice.pl


 

 

2019-09-03, Komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szobiszowice” uprzejmie informuje o zbliżającym się sezonie grzewczym. Wszelkie prace wykonywane na instalacji centralnego ogrzewania powinny bezwzględnie zakończyć się do dnia 16.09.2019 r. Prosimy również o poodkręcanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach na maksymalny nastaw w celu poprawnego odpowietrzenia instalacji.


 

2019-08-07, Zmiana regulaminu kosztów ciepła

Zmiana regulaminu kosztów ciepła

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.07.2019 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 11/2019 w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz ustalanie opłat za centralne ogrzewanie lokali i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” w Gliwicach. Pełen tekst zmienionego regulaminu (Regulamin nr 2) znajduje się w zakładce akty prawne/regulaminy i będzie miał zastosowanie do kolejnego okresu rozliczeniowego tj. okresu 01.09.2019 r. – 31.08.2020 r. Rozliczenie kosztów ciepła za okres 2018/2019 zostanie wykonane wg dotychczasowych zasad (Regulamin nr 1)


 

2019-06-26, Informacja o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 04.06.2019 r.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” przedstawia informację o uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 04.06.2019r.:

  • Uchwała nr 1/2019

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2019-2022
(głosy za: 66 ; przeciw: 0 ; wstrzymujące: 0)

  • Uchwała nr 2/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok
(głosy za: 70 ; przeciw: 0 ; wstrzymujące: 3)
Czytaj dalej »

2018-06-20, Fundusze Europejskie – Fundusz Spójności

 


 

2018-05-25, KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

Czytaj dalej »

« Starsze wpisy
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267