2024-04-30, Podsumowanie wyników głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE” z dni 23, 24 i 25 kwietnia 2024 r.

2024-04-26, Zakończenie sezonu grzewczego 2024

Informujemy, że zakończenie sezonu grzewczego w budynkach nastąpi w dniu 30.04.2024r (wtorek)


 

2024-04-17, Komunikat

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że zmianie uległ termin koszenia trawników. Koszenie odbędzie się w dniach 29.04-09.05.2024r.

Prosimy o parkowanie samochodów w odległości od terenów zielonych zapewniającej bezpieczeństwo oraz dającą możliwość wykoszenia terenu trawników w całości.
Termin wykonania usługi może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe.

 


 

2024-03-29, Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

2024-03-04, Powrócił projekt – „złota rączka dla seniora”

2023-11-08, Komunikat


Uprzejmie informujemy,  że z dniem 24.10.2023r. zmianie uległy następujące regulaminy:
– Regulamin Organizacji i Przeprowadzania Przetargów na Roboty Budowlane, Usługi i Dostawy Spółdzielni Mieszkaniowej SZOBISZOWICE w Gliwicach;
– Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Mieszkaniowej „SZOBISZOWICE.


 

2023-04-20, Świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków z dniem 28 kwietnia 2023r. wchodzi w życie obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku/lokalu.

Najważniejsze informacje:

– Posiadanie świadectwa energetycznego będzie obowiązkowe tylko w przypadku sprzedaży bądź wynajęcia lokalu.

– Sprzedając mieszkanie, obowiązkowe będzie przekazanie takiego dokumentu nabywcy przy sporządzaniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa. W przypadku najmu wystarczy przekazać kopię lub wydruk w wersji elektronicznej.

– Przepisy wprowadzają również obowiązek poinformowania o świadectwie już w ogłoszeniu zbycia lub najmu, gdy dla budynku lub części budynku został ten dokument sporządzony.

– Obowiązek dotyczy wyłącznie nowych umów najmu (zawartych po wejściu w życie nowelizacji). Świadectwo musi dotyczyć wyłącznie wynajmowanej nieruchomości a nie całego budynku.

– Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez okres 10 lat od dnia jego sporządzenia. Traci on jednak swą ważność w przypadku, jeśli w budynku zostaną przeprowadzone roboty modernizacyjne (przykładowo termomodernizacja budynku bądź wymiana okien w lokalu).

– Świadectwo będzie można uzyskać, zlecając jego sporządzenie  osobie uprawnionej do sporządzania świadectw. Koszt sporządzenia świadectwa ponosi właściciel konkretnego mieszkania/lokalu.

– Osoby uprawnione do wystawiania świadectw można znaleźć w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków. Koszt świadectwa energetycznego ponosi właściciel lokalu lub osoba której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Za brak certyfikatu grozi kara grzywny.

Od 28 kwietnia 2023r. Spółdzielnia umożliwi właścicielom lokali nieodpłatne pozyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku w wersji papierowej lub elektronicznej, potrzebnego do wykonania świadectwa dla lokalu. W tym celu należy wypełnić wniosek i przekazać go do sekretariatu w siedzibie Spółdzielni lub mailowo na adres : techniczny@szobiszowice.pl.

Wniosek – Świadectwo Energetyczne

Uwaga: Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków wykonywane będą przez firmę Agencja Doradztwa Energetycznego Dawid Lipko. W przypadku braku wyboru przez Państwa osoby uprawnionej do wystawienia świadectw, sugerujemy kontakt z w/w firmą. Wynegocjowana kwota przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu wynosi 300,00 zł brutto.
Telefon kontaktowy: 601 176 513


 

2022-08-31, Nowy Regulamin c.o.

Informujemy, że w dniu 29 sierpnia 2022r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz ustalanie opłat za centralne ogrzewanie lokali i podgrzewanie wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Szobiszowice” w Gliwicach. W dniu 17.01.2023 r. Rada Nadzorcza zaktualizowała w/w regulamin w zakresie określenia minimalnego kosztu zmiennego ogrzewania. Zmiany wynikają z obowiązku dostosowania regulaminu do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Tekst jednolity nowego Regulaminu znajduje się w zakładce Akty prawne → Regulaminy i tutaj Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali


 

2020-11-02, Wyszukiwarka pomocna w segregacji

https://segreguj.gliwice.eu/start.php?s=95


 

2020-08-25, Nowy portal ista CONNECT

Samokontrola zużycia mediów w mieszkaniu poprzez portal internetowy ista CONNECT

Szanowny użytkowniku portalu!
Ponieważ będziesz miał podgląd na aktualne zużycie mediów,
wysokość rachunków za ogrzewanie i wodę
już nigdy Cię nie zaskoczy.

Już wkrótce udostępnimy naszym mieszkańcom portal internetowy ISTA CONNECT umożliwiający monitorowanie zużycia wody i ciepła w mieszkaniu bez konieczności żmudnego zapisywania danych z poszczególnych okresów.

Bieżące obserwowanie zużycia mediów pozwala na wcześniejsze podjęcie odpowiednich kroków i uniknięcie przykrych niespodzianek przy rozliczaniu kosztów ogrzewania i wody. Pozwala również na szybsze wykrycie nadmiernego zużycia, np. w kuchni w trakcie gotowania i wietrzenia przy odkręconych termo zaworach lub zimnej wody przez niesprawne urządzenia w mieszkaniu (najczęściej kapiący kran lub spłuczkę). Z drugiej strony osoby, które nadmiernie oszczędzają ciepło i wychładzają lokale będą w stanie porównać swoje zużycia do średniej w budynku na wykresie. Portal jest również szczególnie przydatny dla osób podnajmujących i użyczających lokale oraz dla osób lubiących mieć pełną kontrolę nad wydatkami za media.

Jakie dane można zobaczyć:

1) zużycia mediów w lokalu w poszczególnych miesiącach

2) porównywanie zużycia mediów w lokalu w poszczególnych okresach

3) porównanie zużycia w mieszkaniu do średniego zużycia na nieruchomości.

Portal prowadzony jest przez firmę Ista Polska Sp. z o.o. – dostawcę usług rozliczeniowych dla naszej Spółdzielni. Nowa usługa jest udostępniana w ramach dotychczas ponoszonych opłat.

W celu otrzymania kodu aktywacyjnego, umożliwiającego dostęp do portalu, należy złożyć wypełniony wniosek użytkownika w siedzibie Spółdzielni z zachowaniem rygorów epidemiologicznych lub przesłać na adres mailowy techniczny@szobiszowice.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. 728 927 262

Poniżej link do w/w wniosku, filmu, prezentacji i ulotki ukazujących działanie portalu ista connect:

Wniosek użytkownika Ista Connect

https://www.youtube.com/watch?v=4pL9pqtkkqc

ulotka

ISTA CONNECT – PORTAL DLA MIESZKAŃCÓW


 

« Starsze wpisy
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Szobiszowice"
ul. Sztabu Powstańczego 3, 44-102 Gliwice
Tel.: (32) 332 52 68 Fax.: (32) 270 56 17

NIP: 6310012331
KRS: 0000088367
Godziny otwarcia:

Poniedziałki, środy i czwartki 7:00-15:00
Wtorki 7:00-17:00
Piątki 7:00-13:00
Numery telefonów:
Sekretariat 728-927-260
Administrator (zgłaszanie awarii) (32)332-52-68
Dział techniczny 728-927-267